Sedem žiakov druhého a štvrtého ročníka Strednej odbornej školy sa zúčastnilo odbornej stáže v nemeckej Jena v rámci projektu Erasmus+ „Partnerstvo v odbornom vzdelávaní“.

Projekt realizujme spoločne s českou strednou odbornou školou z Třemošnice, nemeckým vzdelávacím centrom Internationaler Bund Bildungszentrum Jena a 1. slovenským strojárskym klastrom (1.SSK). Odbornej stáže sa okrem našich žiakov zúčastnilo tiež sedem žiakov z Třemošnice a 16 žiakov zo škôl združených v 1.SSK.

Odborná stáž pozostávala z praktickej a teoretickej časti ako aj zo zaujímavých odborných exkurzií. Praktickú časť absolvovali v dielňach vzdelávacieho centra Internationaler Bund, kde vyrábali z kovu otvárače či stojany na mobily. Praktická časť bola zameraná na technické kreslenie v AutoCade a Inventore a žiaci ju absolvovali v strednej škole Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Jena-Göschwitz. Odborný program bol doplnený exkurziami v jednom zo svetových lídrov v optike Carl Zeiss, vo firme na výrobu automobilových súčiastok Feintool ako aj vo firme ZI Jena zameranej na obrábanie plechov.

Popri práci sa žiaci venovali aj spoznávaniu Jeny a Durínska. Navštívili hlavné mesto Erfurt, mesto Goetheho a Schillera Weimar a koncentračný tábor Buchenwald. Vo voľnom čase absolvovali prehliadku optického múzea a navštívili miestnu časť Lobeda, v ktorej pôsobil aj Ján Kollár. V najstaršom planetáriu na svete si pozreli laserovú show Queen Heaven, celé mesto ako na dlani mali z 28. poschodia veže Jentower. Nechýbala tiež zábave v akvaparku či medzinárodný bowlingový turnaj.

Všetci úspešní absolventi dostali po skončení stáže certifikát, Europass – mobilita ako aj certifikát ECVET na prenos kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave.

 

Text:  Valéria Čiamporová