Mesto Detva v mene občanov s potešením víta rozhodnutie Obvodného banského úradu Banská Bystrica zo dňa 3. apríla 2017 o zastavení konania na určenie dobývacieho priestoru v Detve v lokalite Biely vrch.

Obvodný banský úrad (ObBÚ) v Banskej Bystrici v týchto dňoch opäť rozhodol, že zastavuje konanie na určenie dobývacieho priestoru na ťažbu zlata v lokalite Biely vrch pri Detve. Hlavným dôvodom zamietnutia ťažby sú nesúhlasné stanoviská mesta Detva a priľahlej obce Dúbravy.

Banskobystrický ObBÚ zamietol cyperskému investorovi žiadosť o určenie dobývacieho priestoru ešte v októbri 2016. Spoločnosť sa však proti tomuto rozhodnutiu odvolala na Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici. Ten toto rozhodnutie zrušil a vrátil ObBÚ na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Podľa hovorkyne Mestského úradu v Detve Zuzany Juhaniakovej mesto Detva v zhode s obcou Dúbravy v novembri 2016 potvrdili svoje zamietavé stanovisko voči ťažbe a podporili októbrové rozhodnutie Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici nepovoliť dobývacie územie v lokalite Biely vrch v Detve. A tak Obvodný banský úrad opäť, aj 3. apríla 2017 rozhodol, že zastavuje konanie na určenie dobývacieho priestoru v Detve.

Investor plánoval povrchovo ťažiť zlato na Bielom vrchu pri Detve a vyťaženú rudu spracovávať kontroverznou metódou kyanidového lúhovania, ktorá bola v tom čase vo viacerých európskych krajinách zakázaná.

V roku 2014 poslanci Národnej rady SR navrhli a aj schválili novelu banského zákona, ktorá je platná a používanie tejto nebezpečnej metódy zakazuje.