Nadácia Tatrabanky vyhlásila v uplynulom školskom roku dve výzvy grantového programu Stredoškoláci. Naši žiaci nás potešili a vybojovali si spolu štyri štipendiá, ktoré im umožnili absolvovať dvojtýždňové jazykové kurzy v Nemecku.

Úspešnými poberateľmi štipendia boli traja žiaci tretieho ročníka – Simona Paulendová, Štefánia Slováková a Ján Nociar ako aj čerstvá maturantka Ľubica Kubišová. Prvé dve menované absolvovali jazykový kurz v DID Institut vo finančnej metropole Frankfurte nad Mohanom. Druhí dvaja sa zúčastnili kurzu organizovaného IIK Jena ako aj odbornej stáže v partnerských organizáciách Internationaler Bund Jena a Europe Direkt Jena. Počas pobytu mohli absolvovať kvalitnú jazykovú prípravu, porovnať svoje jazykové vedomosti, spoznať zaujímavé miesta a ešte zaujímavejších spolužiakov z často exotických krajín.

Cieľovou skupinou boli žiaci strednej školy s veľmi dobrým priemerom a aktívnym zapájaním sa do školských a mimoškolských aktivít. Žiaci získali grant, ktorý pokrýval náklady na dvojtýždňový jazykový kurz, ubytovanie, stravu, dopravu a poistné.

Uspeli spomedzi 81 podaných projektov, v ktorých sa hodnotila predovšetkým aktivita žiakov a ich účasť na vzdelávacích a spoločenských podujatiach, motivačný list, hodnotenie pedagógov ako aj samotné vzdelávacie podujatie v zahraničí a jeho využiteľnosť pri ďalšom štúdiu.

IMG_0342 IMG_0357 IMG_0470 Lubka