Mesto Detva začalo s rekonštrukciou polikliniky. Dosiaľ mesto investovalo v budove do hydroizolácii strechy, výmeny okien, výťahu a výmeny podlahových krytín v ambulanciách. Momentálne sa začalo s úpravou vzhľadu a zateplením polikliniky.

Mesto Detva v roku 2011 odkúpilo budovu polikliniky od BBSK za sumu 199 tisíc eur hoci pôvodná cena mala byť oveľa vyššia. Tento krok sa po čase ukazuje ako správny. Príkladom môže byť problém polikliniky v Poltári kde sa poliklinika dostala do rúk súkromnej spoločnosti SPC Bankruptcy, s.r.o

Aj napriek kúpno-predajnej zmluve kde bola podmienka, že majiteľ nehnutelnosti investuje stanovenú sumu do obnovy nehnuteľnosti a poskytne dohodnutú zdravotnú starostlivost pre občanov okresu Poltár na dobu 15rokov, majiteľ do dnešného dňa neposkytuje zdravotnú starostlivosť.

Pacienti z vyše 20-tisícovej spádovej oblasti polikliniky musia dochádzať za zdravotníckymi službami do Lučenca alebo Veľkého Krtíša. „Cítime sa ako rukojemníci firmy SPC Bankruptcy“.

Mesto Detva týmito krokmi smeruje k plnému využitiu lekárskych služieb na poliklinike v Detve a návratu lekárov do zrekonštruovaných priestorov. Mesto Detva to robí aj napriek tomu, že zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti je povinnosťou štátu. Týmito krokmi sa snaží viac centralizovať poskytovanie zdravotných služieb.

Rekonštrukcia polikliniky Detva – Zhotoviteľ GM. STAV s.r.o Rúbanisko III/3, 98403 Lučenec

Ukončenie zateplenia 31.8 2014

Cena  35.790e s DPH

Príloha Foto: Žiadosť Klubu starostov okresu Poltár za záchranu polikliniky v Poltári.

10586820_10203826760682210_1236624840_o 10564508_10203826730041444_422309014_o

 

P2 P1

 

DTinfo.sk