Dňa 7.4 2015 internetové noviny Jozefa Pavlova (napojené na Miroslava Suju, Martina Cibulku a Romana Vrťa) publikovali článok „Detvianske noviny pod paľbou kritiky“.

V článku uvádzajú citáciu riaditeľa Gymnázia ako snahu obhájiť svoju politiku a vytvorenie kontrolnej redakčnej rady. Snažia sa to aj za cenu prekrúcania faktov a zverejnenia nepravdivých informácií.

Riaditeľ gymnázia Pavel Lalík je v blízkom vzťahu práve s poslancami, ktorí si schválili právo kontrolovať a schvaľovať všetky mediálne výstupy zamestnancov magistrátu. V praxi to može znamenať, že občan sa nedozvie čo nebude poslancom vyhovovať a bude voči nim kritické. Blízke prepojenie riaditeľa gymnázia a týchto poslancov potvrdzujú aj predvolebné kortešačky práve na akademickej pôde gymnázia v Detve, kde sa niekoľko krát v predvolebnom období prezentovali Jozef Pavlov, Martin Cibulka a Roman Vrťo.

Fakt je ale ten, že sám predseda Tlačovej rady SR Július Lőrincz toto konanie poslancov kritizuje. Upozorňuje na cenzúru a na komplikovanie toku informácií zo samosprávy. Podľa neho sa týmto obmedzuje aj právo na informácie.

Vyjadrenie hovorkyne mesta:

Článok „Detvianske noviny pod paľbou kritiky“ zo 7. 4. 2015 publikovaný v plátku Jozefa Pavlova uvádza citáciu, v ktorej sú nepravdivé informácie.

Z citácie vyplýva, akoby sa primátor mesta Detva zaoberal článkami Gymnázia v Detve a následne sa nedostali do vydania Detvianskych novín. Primátor mesta do uverejňovania článkov z iných organizácií nezasahuje.

Pravdou je, že redakciu Detvianskych novín majú na starosti zamestnankyne mesta a TIKu Detva. Počet článkov, ktoré sa zmestia do každého vydania Detvianskych novín, je obmedzený počtom strán 8, na ktoré sú zdroje v mestskom rozpočte. Detvianske noviny v zmysle objektivity v rámci ročného plánu tém chcú ale zohľadniť všetky subjekty v Detve, ktoré prejavili záujem o uverejnenie svojho článku.

Mesto Detva a na jeho čele primátor Ján Šufliarský podporovalo, stále podporuje a bude naďalej podporovať činnosť a úspešnosť všetkých škôl na území mesta Detva včítane Gymnázia v Detve. Primátor sa teší všetkým dosiahnutým úspechom Gymnázia Detva, ktoré získali za 25 rokov doma i v zahraničí.

Svedčí o tom napríklad i Ďakovný list mesta Detva, ktorý primátor Ján Šufliarský odovzdal do rúk riaditeľa Pavla Lalíka 28. novembra 2014 počas slávnostnej akadémie k 25. výročiu založenia školy. Detvianske noviny tomuto jubileu venovali trištvrte strany s titulkom „Detvianske gymnázium oslavovalo štvrťstoročnicu.“ (pozri: Detvianske noviny, Ročník IV., číslo 12, december 2014, str. 7)

Ostatná informácia z Gymnázia Detva bola publikovaná na webstránke mesta www.detva.sk dňa 31.3.2015 do dátumu písania tohto textu je publikovaná na hlavnej stránke mesta s nadpisom: Gymnazisti zaujali v Európskom parlamente.

Aprílové vydanie Detvianskych novín 2015 má tému školstvo, kde dvakrát bude venovaný priestor konkrétne aj úspechom Gymnázia Detva.

Pôvodná citácia riaditeľa gymnázia Pavla Lalíka:

„K tvrdej kritike Detvianskych novín, resp. ich obsahu sa pridal riaditeľ Gymnázia v Detve. ,,Aj sme chceli, aj sme poslali do redakcie včas články, ktoré mali informovať o úspechoch gymnázia v čase pred podávaním prihlášok na strednú školu. Aj sme mali prísľub od redaktorky, že to zverejní, lenže človek mieni a pán primátor so svojou hovorkyňou mení. Keďže články podliehajú primátorskej cenzúre, naše články sa do novín nedostali. Veď koho na meste zaujíma aké úspechy dosiahlo Gymnázium v Detve, či už teraz alebo v predchádzajúcich rokoch. Je im jedno, že študenti Gymnázia boli úspešní a nielen na krajskej a celoslovenskej úrovni, ale aj na európskej a svetovej úrovni. Na Meste Detva im je jedno, že v tomto roku bolo v rámci celého BBSK ocenených 11 pedagogických zamestnancov, pričom dvaja z nich boli práve z Gymnázia v Detve. Čože im na tom záleží, že študenti Gymnázia v Detve patrili aj tento rok medzi najúspešnejších na Slovensku v Euroscole a reprezentovali Slovensko v Europarlamente spolu s ďalšími 24 školami z 24 členských štátov EU (a to sa študenti odfotili v parlamente s detvianskou vlajkou). Toto všetko je asi málo na to, aby sa článok z Gymnázia v Detve dostal do „Detvianskych novín“. Ďakujem pán primátor a pani hovorkyňa v mene svojom,  aj v mene študentov Gymnázia v Detve, že ste nám otvorili oči a zistili sme, že robíme málo, že máme asi malé úspechy na to, aby sme sa dostali do „Detvianskych novín“.