Z Detvy sa pomaly stáva Kocúrkovo, ktoré riadi skupina poslancov.

Poslanci na predchádzajúcom ako i poslednom mestskom zastupiteľstve schválili viaceré uznesenia, ktoré zásadným spôsobom zatvárajú mesto verejnosti, zvyšujú netransparentnosť a vďaka nim budú mestské firmy a dozorné rady obsadené ich politickými nominantmi.

Najskôr táto skupina okolo Romana Vrťa zobrala primátorovi kompetencie v rámci rozpočtových pravidiel a hneď na ďalšom zastupiteľstve od neho žiadali aby konal podľa kompetencií, ktoré mu na predchádajúcom zatupiteľstve zobrali.

Táto skupina si schválila aj právo kontrolovať a schvaľovať všetky mediálne výstupy zamestnancov magistrátu, či tlačové správy pre médiá tak majú spadať pod schválenie redakčnou radou. Na takúto cenzúru upozorňuje aj predseda Tlačovej rady Slovenskej republiky Július Lőrincz.

Poslanec Slavomír Ciglan tento krok komentuje na socialnej sieti “Asi sme niekomu stupili na otlak… :). Asi to nebude take bezvyznamne,ked primator vyplakava…

Pravdou ale je, že za každou informáciou je konkrétny človek, ktorý za jej pravdivosť zodpovedá. Informácie poskytujú zamestnanci mesta za jednotlivé oddelenia v rámci vlastných odborných kompetencií a primátor do uverejňovania informácií nezasahuje.

V zmysle plnenia odhlasovanej redakčnej rady musia zamestanci mesta Detva všetky informácie, ktoré poskytujú smerom k verejnosti, najskôr predložiť sedemčlennej redakčnej rade.

Je nonsens aby poslanci kontrolovali informácie smerujúce verejnosti. Najmä ak sa jedná o informácie jednotlivých oddelení mesta, ktoré podliehajú aj ich rozhodnutiam. V praxi to može znamenať, že občan sa nedozvie čo nebude poslancom vyhovovať a bude voči nim kritické.

bratis