Plesová sezóna je v slovenskom ale aj európskom ponímaní obdobie, ktoré sa začína víkendom po Troch kráľoch (6. 1.) a trvá spravidla až do Popolcovej stredy. Plesová sezóna v Detve štartuje Mestským plesom. Plesová sezóna v Detve sa konaná v priestoroch KC Andreja Sládkoviča a je naozaj pestrá.

10. január 2015 – Mestský ples 

17. január 2015 – Skautský ples 

23. január 2015 – Reprezentačný ples DFS Ratolesť 

24. január 2015 – Kresťanský ples 

30. január 2015 – Fašiangový ples FS Detva

31. január 2015 – Hokejový ples 

6. február 2015 – Gymnaziálny ples 

14. február 2015 – Valentínsky ples DFS Podpoľanček  

20. február 2015 – Hádzanársky ples 

kam