Vo štvrtok 5. júna 2014 usporiadala Materská škola A. Bernoláka 19, Detva Športovú olympiádu pre všetky materské školy v meste. Olympiáda bola podporená z Európskeho sociálneho fondu, ako súčasť národného projektu Komprax /kompetencie pre prax/, ktorý organizuje Iuventa/Slovenský inštitút mládeže/ a tiež bol spolufinancovaný z rozpočtu Mesta Detva.

Olympiádu zahájili privítaním hostí a milým kultúrnym programom detí materskej školy, tiež vystúpením Detvianskych gymnastiek. Za znení fanfár a pochodom za olympijskou pochodňou deti priniesli olympijskú vlajku. Po vyhlásení športových disciplín a stanovení pravidiel detičky odhodlane súťažili v behu na 20 metrov, v skoku do diaľky, v slalomovom behu, v hode na terč a v skákaní vo vreci. Pre všetkých zúčastnených boli pripravené doplnkové pohybové aktivity ako futbal, floorball, hod basketbalovou loptou na kôš, skákanie na loptách, hojdanie na hojdačkách, súťaženie v kosení detskými kosačkami, súboj v skladaní puzzle a iné zábavné hry. Na záver, pri vyhodnotení, malým športovcom odovzdali zaslúžené odmeny, samozrejme aj medaily. Všetci boli víťazi a dospelým urobili úprimnú radosť. Poďakovanie patrí celému realizačnému tímu učiteliek materskej školy a tiež žiakom základnej školy J. J. Thurzu 20, ktorí prišli pomôcť.

Realizáciou Športovej olympiády chcel kolektív Materskej školy A. Bernoláka u detí vzbudiť radosť z pohybu a športu, aby si túto formu činnosti obľúbili a prijali ho ako životný štýl zdravého človeka. Organizátori sa tešia na ďalšie športové stretnutie v materskej škole, ktorá je zameraná na šport a zdravý životný štýl detí.

MS

Kolektív MŠ A. Bernoláka 19 Detva,

Projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Mesta Detva