Dňa 6. júna 2014 sa v areáli Základnej školy na Kukučínovej ulici v Detve konal 10. jubilejný ročník podujatia Deň na dedine. Počasie sa po predchádzajúcich daždivých dňoch umúdrilo a  prítomní si vychutnávali teplé slnečné lúče v príjemnej atmosfére.

Podujatie Deň na dedine sa tradične začalo kultúrnym programom, ktorý moderovali majstri slova a umeleckého kumštu pán Jozef Černecký a pán Jozef Uhrín. V úvodnej časti programu do clivých tónov fujary zazneli slová básne Detvan od Andreja Sládkoviča, ktorý v uvedenej básnickej skladbe ospieval ľud žijúci pod Poľanou. V nasledujúcej časti kultúrneho programu vo svojom príhovore  privítala hostí a všetkých prítomných riaditeľka základnej školy Klára Micháliková. Podujatie Deň na dedine poctili svojou návštevou hostia: zástupca primátora Ján Šiandor, vedúci Ekonomického oddelenia Mojmír Chalupský, vedúca Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Margita Gajdošová, predsedníčka Komisie kultúry a ZPOZ-u Darina Labáková, Vladimír Hudec, školský inšpektor, predsedníčka Rady školy a Rodičovskej rady pri I. ZŠ pani Jana Boráková, riaditelia základných škôl.

Prítomných svojím roztomilým detským vystúpením potešili členovia Detského folklórneho súboru Vrtielko, ktorý pracuje pri IV. MŠ v Detve. Tradičným jarným chorovodom Chodenie s Marmurienou a speváckym vstupom sa prezentoval Detský folklórny súbor Rozmarínček zo Základnej školy na Kukučínovej ulici v Detve.

Pre región Podpoľanie i pre samotnú Detvu je charakteristické, že ľudové tradície sa uchovávajú a tradujú z generácie na generáciu. Príťažlivým vstupom pre divákov bolo vystúpenie mladých nádejných heligonkárov, ktorých skúsenou rukou a sprievodným slovom uviedol majster hry na tomto ľudovom hudobnom nástroji pán Jozef Uhrín. Vystúpenie mladých muzikantov ukončil pán Uhrín vtipnou ukážkou hry na heligónku netradičným spôsobom.

Hlavná časť programu a pozornosť divákov bola venovaná hosťujúcemu súboru podujatia OZ Ratolesť. Členovia súboru sa predstavili chorovodom Víta jar, Dobronivskými piesňami, Išlo dievča a tancom Nevedela som si. V závere svojho vystúpenia zvalili máj a májovou veseličkou ukončili vystúpenie a zároveň aj programovú časť podujatia Deň na dedine.

Ďalšiu časť programu Dňa na dedine tvorili zábavné súťaže, a to Halušky – súťaž v bielení, rajbaní zemiakov a v jedení halušiek. V areáli školy prebiehali súťaže: Stavanie studne, Navliekanie korálok, Hádanie vône, Skákanie vo vreci, Prenášanie vody lyžičkou, Fúrik, Detvianski alchymisti, Nárečové slová, Babka bylinkárka a súťaž Beh v gumákoch. Žiaci a všetci prítomní mali možnosť sa pri jednotlivých súťažiach zabaviť a vyskúšať si svoje zručnosti.

Neodmysliteľnou súčasťou Dňa na dedine je aj jarmok tradičných remesiel. V stánkoch svoju šikovnosť a zručnosť prezentovali: pani Hojčová, pán Krnáč, pán Fekiač, pán Holík, pani Longauerová so žiakmi, žiaci IV. ZŠ, II. ZŠ, OZ Tulipán, Zväz včelárov, ÚĽUV, ZUŠ Svetozára Stračinu a Klub dôchodcov č. 4 v Detve.

Klára Micháliková, riaditeľka školy, poďakovala a symbolickým darčekom potešila ľudových umelcov pani Vilmu Hojčovú a pána Jána Fekiača, ktorí svojou pravidelnou účasťou a prezentáciou svojich umeleckých zručností obohacujú Deň na dedine pravidelne už 10 rokov. Sprievodným podujatím Dňa na dedine bola výstava Spomienky na domov, ktorú pripravili žiaci navštevujúci záujmový útvar Historické poznávanie regiónu.

Organizátor podujatia Základná škola na Kukučínovej ulici v Detve aj touto formou ďakuje sponzorom, ktorí prispeli  k úspešnému priebehu podujatia.

Projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Mesta Detva

OZ RATOLESŤ

Text: Nora Jombíková