V júli 2019 začalo mesto Detva realizovať projekt pre rozvoj služieb občanom, výstavbu novej multifunkčnej budovy komunitného centra.

Nová budova bude stáť na mieste pôvodnej stavby doterajšieho Centra voľného času na ulici Obrancov mieru. Dodávateľom stavby je víťaz verejného obstarávania, firma I.K.M. Reality-Staving Banská Bystrica, a. s. Zmluvná cena diela je 946 747 Eur. Prvou fázou projektu, ktorá v týchto dňoch prebieha, sú búracie práce.

Je snahou mesta, aby občanom už koncom budúceho roka 2020 odovzdalo novú dvojpodlažnú budovu, kde nájdu priestor pre svoje aktivity všetky vekové kategórie. Svoje sídlo v obnovených priestoroch si tu ponechá aj Centrum voľného času Trend.

Na prízemnom podlaží novej budovy mesto plánuje zriadiť denný stacionár. Tento dá možnosť starším seniorom, ktorí už potrebujú každodennú spoločnosť, aktívne a príjemne stráviť denný čas, kým sa ich blízki a rodinní príslušníci vrátia z práce.

V budove budú mať svoje priestory pre rôzne aktivity a klubovú činnosť aj kluby dôchodcov zo sídliska a Jednota dôchodcov na Slovensku.

Na nadzemnom podlaží budú mať svoje priestory Centrum voľného času a ďalšie organizácie pre deti a mládež. Naprojektované sú tu kancelárie, sklad a triedy Centra voľného času, obslužné miestnosti a archív. Tiež šatne pre mužov a ženy so sociálnym zázemím, krojáreň, klubovňa a priestranná tanečná sála.

Dvojpodlažná budova bude murovaná z pórobetónových tvárnic. Bude stáť na pôvodnom pôdoryse, zastrešená valbovou strechou s pokrytím profilovaným plechom. Hlavný vstup do budovy bude v centrálnej časti a odtiaľ napravo i naľavo budú pokračovať chodby a miestnosti dvoch oproti sebe stojacich krídel. Každé krídlo, na dvoch podlažiach, bude končiť veľkými miestnosťami. Nová budova bude vybavená zastrešenou terasou situovanou do záhrady, ktorá poskytne priestor pre posedenia a oddych. Celková úžitková plocha objektu je 1010 m štvorcových. Prepojenie medzi oboma podlažiami bude cez centrálne schodisko.

Text a foto: Zuzana Vrťová