Spoločnosť Bytes oznamuje, že v súčasnosti sú splnené podmienky na dodávku tepla v zmysle platnej legislatívy a aktuálna vykurovacia sezóna bola dnes (20. septembra 2022) zahájená s postupným nábehom jednotlivých etáp, odovzdávacích staníc tepla a odberných miest.

Každý by si mal preto skontrolovať vykurovací systém v byte alebo dome. Dôležité je odvzdušniť si radiátory v bytoch na najvyšších poschodiach. Vykurovacie telesá (termostatické hlavice na radiátoroch) vo všetkých bytoch musia byť ešte pred spustením vykurovania otvorené na maximum. Predíde sa tým komplikáciám so zavzdušnením systému.