Výstavu zo zbierky Jany Kucbeľovej, z krásy tradičného ľudového umenia, ktoré patrilo do výbavy, slávnostne otvoria vo štvrtok 6. júla 2017 o 14.45 hod. v Kultúrnom dome pri kostole v Detve – v Chudobienci.
Otvoria ju za účasti primátora mesta Jána Šufliarského a ďalších hostí začínajúceho 52. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

Výstava Najsamprv duchničku a potom plachtičku … Čo patrilo do výbavy, bude pre návštevníkov festivalu bezplatne prístupná denne od 10.00 hod. do 18.00 hod. počas všetkých festivalových dní, teda do 9. júla 2017.

Na toto sprievodné podujatie Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve 2017 pozývajú spoluorganizátori pani Jana Kucbeľová, mesto Detva, Poštová banka, a. s.