Teplé dni v apríli 2015 už dovoľujú najmä deťom a ich rodičom využívať vynovený park pri Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve.

K najvýznamnejším počinom Mesta Detva v posledných dvoch rokoch patrí bezpochyby rekonštrukcia Domu kultúry A. Sládkoviča a úprava verejných priestranstiev, ktoré sú v blízkosti tohto kultúrneho stánku.Mesto Detva zabezpečilo túto investíciu bez akejkoľvek finančnej podpory, len z úverových zdrojov, ktoré bude postupne splácať.

Koncom roka 2014 mesto ukončilo ďalší menší projekt: Park pri Dome kultúry A. Sládkoviča – rekonštrukcia a modernizácia, v celkovej výške 23 897,89 Eur. Projekt bol realizovaný s podporou nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 vo výške 17 372,50 Eur. V parku bol vybudovaný chodník z elastickej dlažby, stojany na bicykle, kovové lavičky, odpadkové betónové koše a informačné podsvietené tabule. Dodávateľom prác bola firma ASTA, spol s r.o. vo Vígľaši.

Projekt je v súlade so stratégiou rozvoja územia  “4P – Program pre príťažlivé Podpoľanie”. Implementáciu stratégie rozvoja územia prístupom LEADER realizuje MAS Podpoľanie.

okolie

Text: Anna Ostrihoňová

Foto: Zuzana Juhaniaková