Ministerstvo zdravotníctva chce v rámci optimalizácie siete nemocníc zmeniť Nemocnicu Zvolen na komunitnú. Podľa predstaviteľov samospráv by sa tým podstatne zhoršila dostupnosť zdravotnej starostlivosti najmä pre obyvateľov okresov Krupina a Detva.

Aj preto vznikla verejná výzva za zachovanie rozsahu zdravotníckej starostlivosti v Nemocnici Zvolen. Jej cieľom je priviesť ministerských úradníkov za okrúhly stôl, prediskutovať potreby obyvateľov regiónu, rokovať o riešeniach, ktoré by zachovali oddelenia, ktoré sa vyprofilovali ako jedny z najlepších či najmodernejších v okolí. Aby sa nemocnica nestala iba doliečovacím zariadením. Verejnú výzvu adresovali ministrovi zdravotníctva:

Vážený pán minister zdravotníctva Slovenskej republiky, 
v mene obyvateľov a obyvateliek banskobystrického regiónu, spádovej oblasti Zvolen, Detva, Hriňová, Krupina a Banská Štiavnica, si Vás dovoľujeme vyzvať a požiadať o predloženie riešenia, ktoré by zachovalo kvalitnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú Nemocnicou Agel vo Zvolene a zároveň pokrylo nevyhnutnú potrebu zvýšiť počet kapacít následnej a dlhodobej starostlivosti.

Spádové územie, ktoré v súčasnosti pokrýva nemocnica vo Zvolene, sa dotýka viac než 130 000 obyvateľov a obyvateliek. Ide o pacientky, pacientov, rodičky a ich rodiny, ktoré do nemocnice dochádzajú z rurálnych, v zimných mesiacoch ťažšie dostupných, oblastí. Hoci v súčasnosti existujú dve veľké nemocnice vo Zvolene a Banskej Bystrici pomerne blízko seba, z geografického hľadiska majú svoje opodstatnenie. Cestovanie do krajskej nemocnice v mnohých prípadoch trvá viac než hodinu. Preto je nevyhnutné zohľadniť náročnosť terénu a dojazdový čas, ktoré môžu znamenať ujmu na živote.

Ročne sa v Nemocnici Agel narodí 1200 detí, dopyt po pôrodnej starostlivosti je v tejto nemocnici významný a porovnateľný s krajskou nemocnicou. Významným faktorom pri rozhodovaní sa o mieste pôrodu budúcej matky je okrem kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti aj komfort, rešpektovanie súkromia a potrieb. Podľa posledného porovnania pôrodníc (HPI 2019), boli najkvalitnejšími pôrodnicami tie v Brezne a Rimavskej Sobote. Nakoľko podľa plánov MZ SR budú obidve nemocnice rovnako transformované, rodičkám nezostane v dostupnosti ani jedna skutočne komfortná pôrodnica. Na dôvažok, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie bolo zrekonštruované len minulý rok a poskytuje moderný komfort pre matky spoločne so svojimi bábätkami a sprevádzajúcimi osobami.
Nemocnica vo Zvolene predstavuje aj významného regionálneho zamestnávateľa, na ktorého sú naviazané viaceré dodávateľské spoločnosti. V súčasnosti ešte stále neboli zmapované ekonomické a sociálne dopady, ktoré by transformácia nemocnice mohla mať na dotknuté okresy a ich obyvateľov.

Vážený pán minister, my, dolupodpísaní signatári a signatárky Výzvy si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie takého riešenia, na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti Zvolen, ktoré by odrážalo skutočné potreby jeho obyvateľov a obyvateliek berúc do úvahy geografické a socio-ekonomické podmienky regiónu.

Online petícia za zachovanie rozsahu zdravotníckej starostlivosti v Nemocnici Zvolen: PETÍCIA – výzva za zachovanie rozsahu zdravotníckej starostlivosti v Nemocnici Zvolen.

Spoločným cieľom je priviesť ministerských úradníkov za okrúhly stôl, prediskutovať potreby obyvateľov regiónu, rokovať o riešeniach, ktoré by zachovali oddelenia, ktoré sa vyprofilovali ako jedny z najlepších či najmodernejších v okolí a získať verejný prísľub, že nemocnica sa nestane len „doliečovacím zariadením“.

Primátori. Zľava Dušan Strieborný (Dudince), Ján Šufliarský (Detva), Lenka Balkovičová (Zvolen), Ľudmila Veselá (riaditeľka nemocnice), Ľubica Balgová (Sliač), Radoslav Vazan (Krupina)

Foto: Branislav Mikšík