Mesto Detva, Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve a Centrum tradičnej kultúry v Detve pripravili v sobotu 30. apríla tradičné Stavanie mája.

Na priestranstve pre Domom kultúry A. Sládkoviča bolo rušno už od 15. hodiny, kedy sa začalo podujatie Privítanie mája – kultúrny program základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, na ktorom sa predstavili aj kolektívy a jednotlivci z detvianskych denných centier.

Samotné stavanie mája s folklórnym programom kolektívov z Detvy: DFS Ratolesť, DFS Podpoľanček, DFS Detvanček, FS Detva, FS Podpoľanec a FS Podpolianski vrchári prišlo na rad po 16. hodine.

História stavania mája siaha až do 13. storočia, kedy sa v niektorých nemeckých mestách stavali máje pred domy bohatých obyvateľov. Mali naznačovať vážny záujem o dievčinu, ktorá v danom dome žila.

Rovnaký dôvod na stavanie mája mali v minulosti aj mládenci na Slovensku. Máje sa stavali hlavne v noci na prvého mája.

Mládenci sa na stavanie pripravovali v tajnosti aj niekoľko dní. Vyhliadnutý strom po spílení očistili od konárov a zbavili kôry, až na zelený vrchovec. Ten vyzdobili dlhými farebnými stuhami, šatkami a nemohla chýbať ani fľaška s pálenkou.

Máje sa stavali pred domy, v ktorých bývali slobodné dievčatá. Partie mládencov medzi sebou súperili a občas si postavené máje naschvál spiľovali.

Z tradície sa stavanie mája postupne stalo kultúrnym podujatím, ktoré organizuje obec alebo mesto a má pevné miesto v kultúrnom kalendári samosprávy. Tu a tam sa však aj v súčasnosti máje objavujú pred rodinnými domami, v ktorých bývajú slobodné dievčatá.

Text: MS

Foto: Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve