Mesto Detva v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a politickými stranami a hnutiami v Detve si pietnou spomienkou v stredu 7. mája 2014 pripomenuli 69. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom. Vence k Pomníku padlých v Druhej svetovej vojne položila aj  podpredsedníčka NR SR Jana Laššáková a poslanec Európskeho parlamentu Boris Zala.

Primátor Ján Šufliarský v príhovore vyjadril vďaku prítomným za to, že prišli k Pomníku padlých hrdinov vzdať úctu mužom, ktorí bojovali v cudzej krajine, ďaleko od svojich domovov. Ako uviedol, svojou hrdinskou smrťou dali najvzácnejší zo všetkých darov, slobodu. Šufliarský poukázal na skutočnosť, že je čoraz menej tých, ktorí zažili útrapy Druhej svetovej vojny na vlastnej koži a tých, ktorí bojovali v tejto vojne. Mladšia generácia sa o tom dozvedá z dobových dokumentov, kníh a filmov. Aj napriek priepasti času, ako pokračoval primátor, „uvedomujeme si, že to bola doba plná hrôz, ktorá sa nesmie nikdy viac opakovať. Národ má mať svoju pamäť, má poznať vlastné dejiny, ctiť si tých, čo priniesli dobro, ktoré bolo osožné všetkým a súčasne vyvodiť si z tohto poznania ponaučenie.“

Poslankyňa Jana Laššáková v príhovore okrem iného podotkla, že šesť rokov trvajúce boje, zničené mestá a dediny, milióny vyhasnutých životov sú výsledok chorobnej túžby po moci, snahy o podmanenie si druhých národov, neúcty k ľudskému životu. V ľuďoch avšak ostali živé hodnoty ako mier, sloboda, úcta k človeku a láska k blížnemu, tie viedli účastníkov Slovenského národného povstania do boja za oslobodenie spod útlaku nacistov. Laššáková pripomenula, že bez pomoci spojeneckých vojsk by túžba po živote v mieri ostala nenaplnená. „Udalosti posledných mesiacov nám však dokazujú, akoby naša pamäť bola krátka,“ pokračovala Jana Laššáková. „Kríza dnešnej spoločnosti nás musí vystríhať pred hľadaním jednoduchých riešení zložitých problémov a vkladanie dôvery a zodpovednosti do rúk radikálnych síl,“ dodala.

Program spomienkovej slávnosti spojenej s položením vencov obohatilo hudobno slovné pásmo na ktorom spolupracovali pracovníčky Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Mestského úradu a Spevokol Senior pri Klube dôchodcov č. 3 v Detve.

detva2_0 detva_0

 

text: Zuzana Juhaniaková