Pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania sa v piatok 27. augusta konala spomienková slávnosť pri Pomníku padlých na Námestí SNP v Detve.

Mestu Detva záleží na zachovaní odkazu SNP 

Spomienkovú slávnosť pri Pomníku padlých na Námestí SNP v Detve usporiadalo Mesto Detva spolu so základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a politickými stranami v Detve.

Veniec za mesto Detva položili primátor Ján Šufliarský a vedúci odboru školstva a sociálnych vecí Ľubomír Straka.

Počas SNP bol v Detve umiestnený štáb práporu Váh, patriaci do 3. taktickej skupiny 1. česko-slovenskej armády na Slovensku. V Detve sa tiež zdržiavali oddiely 1. Partizánskej brigády  M. R. Štefánika. Dňa 24. októbra 1944 zasiahla Detvu nemecká okupácia. Represie, pohnuté udalosti tých dní sa napokon smutne zapísali do histórie Detvy, a to viac ako 120 vzatými životmi jej občanov.