Jednou z plánovaných investičných akcií v meste Detva pre tento rok je aj rekonštrukcia budovy bývalej školy v mestskej časti Skliarovo, ktorá je v súčasnosti v havarijnom stave. Po rekonštrukcii bude z bývalej školy viacúčelové spoločenské centrum.

„Multifunkčná sála bude mať kapacitu sto sedadiel a budú tu aj dve menšie miestnosti s kuchyňou, toaletami a šatňou, čím sa vytvorí priestor na zabezpečenie spoločenských i voľnočasových potrieb občanov nielen zo Skliarova, ale aj z Detvy a okolia,“ povedal primátor mesta Ján Šufliarský. Predpokladaná hodnota stavebných prác je takmer 390-tisíc eur.

„V súčasnosti prebieha majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov so Slovenským pozemkovým fondom. Stavebné práce by sa mali začať ešte tento rok a ukončené by mali byť v roku 2023,“ dodal primátor Šufliarský.

Budovu bývalej školy na Skliarove postavili v 30. rokoch minulého storočia. V škole mal byt aj riaditeľ školy, vyučovalo sa tu v dvoch triedach od 1. po 5. ročník. Vyššie ročníky dochádzali do školy v Detve.

V sedemdesiatych rokoch školu zrušili, budova ďalej slúžila ako materská škola až do roku 1990, kedy bola zrušená aj škôlka. V nasledujúcich rokoch ju využívali na kultúrnu činnosť, pri voľbách v nej bola volebná miestnosť, miestni obyvatelia sa tu stretávali pri rôznych oslavách. Niekedy sa v nej premietali filmy, hrávali sa divadelné predstavenia a priestor slúžil aj na tanečné zábavy a pod. Takýmto centrom kultúry pre Skliarovo bola budova školy už aj v dobe, keď sa v nej vyučovalo alebo keď bola škôlkou. Koncom 80-tych rokov minulého storočia začali obyvatelia svojpomocne pristavovať kultúrnu miestnosť, tú však už nedostavali. Neskôr mesto budovu prenajalo súkromnej firme na podnikateľskú činnosť a časť objektu naďalej slúžila aj ako spoločenská a volebná miestnosť.

Text: MS