Výstavba bytovky na Dolinkách je ukončená, kolaudačné rozhodnutie je právoplatné od 12. novembra. Náklady na ňu boli dva milióny 450-tisíc eur, vrátane prác na technickej vybavenosti, nových ciest, parkovacích plôch, verejného osvetlenia, sieťových prípojok a projektovej dokumentácie.

Výstavbu bytovky mesto financovalo z príspevku zo Štátneho fondu rozvoja bývania, dotácie na obstaranie nájomných bytov, ktorú získalo od Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a z vlastného rozpočtu.  

„Som rád, že sa nám podarilo vybudovať 42 nových nájomných bytov, ktoré budú slúžiť najmä mladým rodinám,“ zhodnotil ukončenie výstavby Ján Šufliarský. Podľa neho je takáto pomoc mladým rodinám v súčasnej dobe ešte dôležitejšia, pretože byty na realitnom trhu sú drahé a nie každý si môže dovoliť hypotéku na kúpu bytu.

V bytovke je pripravených 42 bytov, z toho desať jednoizbových, 17 dvojizbových a 15 trojizbových. V utorok 15. novembra zasadala komisia sociálna, bytová a marginalizovaných komunít pri mestskom zastupiteľstve v Detve a vybrala nových nájomníkov spomedzi žiadateľov, ktorí si podali žiadosť o pridelenie nájomného bytu. Tí museli spĺňať podmienky stanovené zákonom o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a súvisiacich predpisov.

Na získanie nájomného bytu v novej bytovke musel mať žiadateľ dovŕšený vek 18 rokov a v Detve buď trvalý pobyt alebo zamestnanie. Okrem toho žiadateľ a spolužiadatelia nesmú byť vlastníkmi, nájomcami, spoločnými nájomcami iného bytu či rodinného domu a ku dňu podania žiadosti museli mať uhradené záväzky voči mestu.

Text: ms

Foto: Milan Suja