Základná škola na Ulici obrancov mieru 884 v Detve dňa 8. júna 2017 opäť ožila olympijským duchom. Podujatia Beh zdravia sa zúčastnili deti zo všetkých detvianskych základných škôl i materských škôl, Gymnázium v Detve spolu s pánom riaditeľom Pavlom Lalíkom.

Krásnu myšlienku prišli podporiť aj mnohí rodičia detí. Okrem školských zariadení sa do podujatia zapojili zamestnanci Mestského úradu v Detve, Klub športovej gymnastiky s reprezentačnou trénerkou Katarínou Krekáňovou i dôchodcovia mesta.

Celkovo bolo účastníkov behu 620. Menší žiaci bežali v areáli školy 300-metrový okruh. Ostatní zabehli veľký okruh – 1 km okolo letného štadióna. Príjemnú atmosféru vytvárali bývalí žiaci Radovan Kučera a  Andrej Baran svojimi hudobnými vstupmi.

Pani kuchárky pripravili chutné občerstvenie, výborné halušky. Zabezpečený bol zdravotnícky dohľad. Pri všetkých aktivitách pomáhali deviataci. Podujatie sa uskutočnilo s podporou mesta Detva.

Text: Radoslava Búdová
Foto: Kristína Sujová