Materská škola na ulici M. R. Štefánika 908/40 v Detve už ôsmy rok úspešne pokračuje v medzinárodnom programe „Zelená škola.“

Tento certifikačno-vzdelávací program je súčasťou celosvetovej siete „Eco-school“, ktorá pomáha slovenským školám zapojeným do programu realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi.

„Zelené školy“, ktorých propagátorom je aj Materská škola, M. R. Štefánika 980/40, sa usilujú prezentovať dôležitosť ochrany životného prostredia. Počas predchádzajúcich rokov sa v rámci plnenia zámerov programu zaoberali triedením odpadu, znížením spotreby vody, tepla a dodávaním potravín pre školskú jedáleň od miestnych dodávateľov.

Prioritou Materskej školy M. R. Štefánika sa za posledné dva roky stala záhrada a zeleň v nej. Aj v tomto školskom roku budú dosádzať stromčeky a budovať záhradu, ako miesto na spoločne príjemne strávené chvíle pri hrách pre deti a ich rodičov.

Týždeň otvorených dverí v Materskej škole M. R. Štefánika

Ako obvykle v jarnom období sa v materskej škole otvárajú dvere pre všetkých priaznivcov „Zelených škôl“. V týždni od 24. apríla do 28. apríla 2017 pozvanie do Materskej školy na ulici M. R.Štefánika prijali deti z materských škôl na ulici Antona Bernoláka, Obrancov mieru, Námestia SNP, Materskej školy v Kriváni a zo Základnej školy na ulici Obrancov mieru.

Vo štvrtok 27. apríla sa na akciu prišli pozrieť predstavitelia mesta, primátor Ján Šufliarský, zástupca primátora Ladislav Bódi, prednosta mestského úradu Štefan Slemenský a vedúca oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Margita Gajdošová.

Školská záhrada sa stala centrom diania týždňa otvorených dverí. Deti z organizujúcej materskej školy sa pozvaným hosťom predstavili divadielkom „Ako si lesné zvieratká robili poriadok.“ Po skončení divadielka dali deti sľub Zemi, že sa o ňu budú príkladne starať. Hostia sa v prítomnosti horára a planéty Zem zoznámili s tunajšou rozsiahlou záhradou.

Počas prechádzky pod názvom „S batohom cez horu“ plnili rôzne poznávacie aktivity, pri ktorých používali všetky zmysly (poznávali stromy v záhrade – priraďovali kôru, listy a plody k stromom, podľa vône rozoznávali liečivé bylinky, ochutnávali lesné plody, párovali zvieratá a ich stopy). Sprievodnou akciou bola výstavka „Môj strom v ročnom období.“

Za účasť na akcii deti získali malý certifikát, dostali drevené medaily a boli pohostené sladkým koláčom s bylinkovým čajom. Poďakovanie patrí žiakom druhého stupňa Základnej školy J.J.Thurzu v Detve za spolupodieľanie sa na programe rovesníckym vzdelávaním.

Akcia bola čiastočne financovaná z rozpočtu mesta Detva, Občianskeho združenia „Holubička“ a Materskej školy M. R. Štefánika 908/40 v Detve.

Text: Zuzana Slemenská
Foto: Lenka Kružliaková