Sú dni, keď spoznávate priateľskú pomoc tým, že ste v núdzi. Pred pár mesiacmi sme mali v ambulancii situáciu, kedy je každá rada dobrá. Tým, že sa nájomca našej ambulancie – Mesto Detva – zachoval ako sa zachoval, nebolo vôbec potrebné prerušiť štandardný chod ambulancie. A to nie len dobrou radou, ale hneď aj skutkom, za čo patrí veľká vďaka všetkým z Odd.správy majetku.

Ľudia vždy túžili a túžia po lepších časoch a túžia po zmene. Zdá sa, že dnes je zmena väčším cieľom, ako samotné dobro, ktoré má priniesť. Chcem však v predvečer „očakávaných veľkých zmien“ zdvorilo paďakovať za to, čo bolo a tým všetkým, ktorí konali, ako sme ani vo sne nečakali. Od p. Báťku, stojaceho po kolená v zemi, cez p. Spáča až po p.Šiandora, ktorý nás zbavil všetkých starostí hneď na začiatku, tým ako sa za Mesto k veci postavil a na všetko osobne dozrel.

1 2 3 5

Dr. Juraj Šaling