Skupina študentov Gymnázia v Detve sa zapojila do celoslovenského projektu „Remember November ´89.“  Samotné aktivity na projekte  sme začali už v septembri, kedy sme realizovali výskum na lokálnej a regionálnej  úrovni.  V duchu podmienok projektu ako aj súťažného zámeru sme pripravili aj tematický deň, ktorého cieľom bolo odbúrať u mladých ľudí nezáujem a pasivitu k určitým historickým udalostiam a tiež  aby „historické“ tragédie neupadli do zabudnutia.

V druhej etape výskumu sme mapovali udalosti Novembra 1989 očami priamych účastníkov a ich osobných výpovedí, ktoré sme natočili a zdokumentovali na videozáznam.

Výstupy z projektu odprezentujeme na pôde Gymnázia v Detve pri príležitosti blížiaceho sa Dňa boja za slobodu a demokraciu 14.11.2014 a v dňoch 15.-18.11.2014 v Bratislave.

 Snímka obrazovky 2014-11-05 o 14.17.59

L. Kováč, N. Danková