V rámci projektu Erasmus+ mali po žiakoch Spojenej školy v Detve možnosť spoznávať a nadobúdať nové vedomosti v zahraničí aj dve pani učiteľky odborných ekonomických predmetov – Mária Budáčová a Anna Lakotová.

V spolupráci s partnerskou školou – Stredná odborná škola obchodu, úžitkového umenia a dizajnu v Plzni sme mali jedinečnú príležitosť porovnať české a slovenské školstvo. Prostredníctvom náčuvov sme sa najprv zoznámili s vyučovaním, ktoré sme si neskôr aj samy vyskúšali vyučovaním ekonomických predmetov.

Okrem samotného vyučovania účtovníctva a podnikovej ekonomiky sme nahliadli aj do administratívnych záležitostí, ako je napr. naša elektronická žiacka knižka, ktorú majú rozšírenú aj o elektronické triedne knihy a nezabudli sme ani na maturitu – prezreli sme si ich odbornú praktickú maturitnú skúšku, ktorá sa však len veľmi málinko líši od tej našej.

Poobedia sa niesli poznávaním kultúry Plzenského kraja. Mesto Plzeň, ktoré je v súčasnom roku európskym hlavným mestom kultúry, poskytuje množstvo príležitostí na kultúrne i umelecké vyžitie sa. Navštívili sme Katedrálu svätého Bartolomeja, výstavu Jiřího Trnky a neobišli sme ani pivovar Pilsner Urquell. Okrem Plzne sme navštívili aj mestečko Domažlice – typické folklórom a významnými pamätihodnosťami a aj stovežatú Prahu.

Vedomosti a nové poznatky, ktoré sme nadobudli, by sme radi pretransformovali do našich vyučovacích postupov a veríme, že budú prínosom predovšetkým pre našich študentov.

clanok2

Ing. Lakotová