Spojená škola realizuje projekt „Moderné technológie a moderné vzdelávanie“ v rámci Štipendijného programu EHP Slovensko – Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami a v stredoškolskom vzdelávaní. Projektovým partnerom je nórska stredná škola Charlottenlund videregående skole z Trondheimu, ktorej osem žiakov a dvoch učiteľov sme privítali v Detve a na pôde školy počas prvého marcového týždňa.

Hlavným zámerom a témou projektu sú spoločné aktivity využívajúce vo veľkej miere informačné a komunikačné technológie. Prostredníctvom zážitkového učenia chceme motivovať tak žiakov ako aj učiteľov. Na strane žiakov chceme dosiahnuť, aby sa dostali do priameho kontaktu s cudzím jazykom formou komunikácie s toleranciou chýb, kde sa budú učiť v praxi.

Projekt bude trvať 15 mesiacov a bude sa realizovať na vyučovacích predmetoch ako anglický jazyk, materinské jazyky, geografia, cestovný ruch, informatika, dejepis, občianska náuka. Projektom chceme podporiť komunikáciu a spoluprácu mladých ľudí z dvoch rôznych krajín a umožniť im realizovať spoločné aktivity, ktoré budú mať spoločnú tému a pri ktorých budú môcť prejaviť svoje záujmy a zručnosti. Účastníci môžu spoznávať kultúru, mentalitu a spôsob života navštívenej krajiny a prispieť tak k zaradeniu účastníkov projektu do multikultúrnej spoločnosti.

Program prvej mobility, ktorá sa uskutočnila v našej škole, bol úzko spätý s možnosťami a tradíciami regiónu. Našim nórskym hosťom sme sa za krátky čas snažili ukázať čo najviac z prírodných a kultúrnych krás Podpoľania. Spolu so žiakmi prvého a druhého ročníka Obchodnej akadémie absolvovali zaujímavé exkurzie a workshopy. Prvý deň bol venovaný vzájomnému spoznávaniu sa oboch zapojených škôl. Žiaci prezentovali svoje krajiny, regióny, školy a následne absolvovali prehliadku historickej časti Detvy a Podpolianskeho múzea. V utorok sme pokračovali zoznamovacími aktivitami a hrami, no vrcholom dňa bol pobyt na ranči Hafernik v Detvianskej Hute. Veľmi nám pomohla aj pani Príroda, ktorá nám do rána dopriala snehovú nádielku a umožnila tak vytvoriť krásnu scenériu. Z konského chrbta bola samozrejme ešte krajšia. Po športovom výkone si všetci účastníci vyslúžili aj bohatú a chutnú hostinu.

Streda patrila tradíciám a kultúre regiónu a podľa našich hostí bola najzaujímavejšou časťou programu. Dopoludnia sme navštívili dvoch detvianskych remeselníkov v Krnom, ktorí sa venujú výrobe tradičných predmetov z kože a dreva. Popoludní sa pod vedením zástupcu Detvianskej umelecnej kolónie Milana Malčeka zúčastnili tvorivých dielní, počas ktorých si každý mohol vymaľovať malý drevený vyrezávaný krížik.

Vo štvrtok sme pokračovali v spoznávaní regiónu, tentokrát severného Podpoľania. Žiaci sa najskôr odviezli starou ČIernohronskou železničkou z Chvatimechu do Čierneho Balogu. Básledne si pozreli múzeum a lesnícky skanzen a zahrali hry v rámci tradičného Pachovho drevorubačského dingu. Zahŕňal súťaže v hádzaní kľuchtou, pílení dreva či zabíjania klincov.

Záver pobytu už patril popri športovom rutnaji predovšetkým spoločným aktivitám a vyhodnoteniu projektu. Nórski žiaci prezentovali slovenským rovesníkom aktivity, ktoré im ponúkmu počas nasledujúcej mobility. Naši žiaci im na oplátku v prítomnosti vedenia školy odovzdali certifikáty a drobné darčeky.

Projekt bude pokračovať ďalšou fázou, počas ktorej sa žiaci v oboch školách budú usilovne pripravovať na spoločnú vedomostnú súťaž. Na prelome apríla a mája sa sedem žiakov prvého ročníka Obchodnej akadémie spolu s dvoma vyučujúcimi týždňového pobytu v treťom najväčšom nórskom meste. Veríme, že budú odchádzať s rovnakými zážitkami ako ich noví nórski kamaráti.

clanok1_foto2 clanok1_foto1