Netradičné dopoludnie zažili žiaci Špeciálnej základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím a klienti Domova sociálnych služieb v Detve.  Dňa 2. mája ku nám prišli na návštevu skautky zo 106. skautského zboru Akataleptik v Detve.

Dievčatá si pre nás pripravili pestrý a zaujímavý program. Krátkymi ukážkami nám predviedli, ako vyzerá nástup skautov v tábore, skautský pozdrav, či ako poskytnúť prvú pomoc zranenému kamarátovi. Ukázali nám, ako vyzerá rovnošata skauta a vysvetlili, ako prišli k zaujímavým prezývkam, ktorými sa oslovujú. Dymči,  Snoopy, Kaťa- Laťa, Lentilka a Moožo rozdali deťom  odznaky, záložky, náramky a ďalšie propagačné materiály.

Dievčatá si so sebou priniesli nielen fotky z táborov a rôznych akcií, ktorých sa zúčastňujú, ale aj vynikajúcu náladu. Hrou na gitare, optimizmom a úsmevom na tvári vyčarili úsmev na perách nielen našim deťom, no aj zamestnancom obidvoch zariadení.

skaut

 

Autor textu: Mgr. Miroslava Fekiačová