Mesto Detva úspešne ukončilo ďalšiu investičnú akciu v tomto volebnom období. Nezabúda sa ani na tzv. okrajové časti  Detvy – Piešť I. kde prebehla komplexná rekonštrukcia kultúrneho Domu.

Mesto Detva ukončilo v mesiaci 05/2014 plánovanú investičnú akciu „ Oprava Kultúrneho domu Piešť I. – Detva“. V rámci rekonštrukcie objektu boli vymenené vchodové dvere a okná za plastové s izolačným sklom, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia. Opravené boli vnútorné omietky stien a stropov, vymenené PVC podlahy a vybrúsená drevená parketová podlaha sály a javiska vrátane povrchových lakových úprav.

V objekte bola kompletne zrekonštruovaná elektroinštalácia a bleskozvod vrátane osadenia nových svietidiel . Objekt bol splynofikovaný vybudovaním novej plynovej prípojky a v objekte bolo zrealizované nové teplovodné vykurovanie, kde zdrojom tepla je plynový kotol s prietokovým ohrevom teplej vody. Ďalej bola zateplená fasáda s konečnou farebnou úpravou, vybrúsená a  netretá plechová strecha. Kompletne boli vymenené dažďové žľaby a zvody a doplnené bolo oplechovanie etiky pre zateplenie objektu.

Okolo objektu boli zrealizované nové okapové a prístupové chodníky vrátane spevnenej plochy pre odstavenie motorových vozidiel. V súčasnosti sa pripravuje odovzdanie a prevzatie diela do užívania.

 

Snímka obrazovky 2014-05-14 o 12.48.15 Snímka obrazovky 2014-05-14 o 12.47.54

 

 

DTinfo.sk