Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter sa vo štvrtok 19. novembra stretol v Detve s vedením mesta, poslancami mestského zastupiteľstva i zástupcami firiem, ktoré tu pôsobia. Témou stretnutia bolo rozšírenie priemyselného parku a s ním súvisiace benefity – vznik 1200 pracovných miest a odľahčenie dopravy.

Na stretnutí spolu s primátorom mesta Jánom Šufliarským a s podpredsedom BBSK Romanom Malatincom vyzvali poslancov mesta Detva na podporu cez celé politické spektrum pre rozšírenie industriálneho parku v územnom pláne mesta – tak, ako to už dnes predpokladá a umožňuje nadradený územný plán kraja.

„Už teraz sa osobne teším z príchodu investorov na Podpoľanie, no zároveň vidím potenciál ešte väčšieho rozvoja zamestnanosti v regióne. Uvedomujeme si potrebu investícií do rozvoja zamestnanosti v našom kraji a preto sa snažíme vytvárať priaznivé podnikateľské prostredie. Takýmito krokmi chcem dopomôcť k tomu, aby sa v Detve mohol rozšíriť industriálny park Punch Campus Detva tak, aby priemysel negatívne nenarušil život obyvateľov mesta a podporil jeho rozvoj,“ povedal Ondrej Lunter. Táto investícia by so sebou okrem iného priniesla aj skvalitnenie života obyvateľov prostredníctvom výsadby nových drevín, či vybudovaním vodných plôch v tejto oblasti.

Zároveň pripomenul, že Banskobystrický samosprávny kraj spolu s rozvojom priemyselného parku vníma aj potrebu odľahčenia dopravy v meste.

„Aj preto sme ako BBSK zaštítili projektovú prípravu obchvatu Detvy. Rozhodli sme sa takto pomôcť mestu, lebo z pohľadu rozvoja industriálneho parku a pre kvalitu života obyvateľov Detvy je práve toto kľúčové,“ povedal Ondrej Lunter s tým, že v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou je nutné formovať kroky, ktoré by zjednodušili rozvoj podnikateľského prostredia.

„Zároveň však vidím potrebu viesť dialóg so všetkými, ktorých sa táto téma týka,“ uzavrel vicežupan.

Tento cestný obchvat by mal odľahčiť dopravu po centrálnej ulici M. R. Štefánika, ktorá prechádza stredom mesta. Pôvodná cesta sa potom stane mestskou komunikáciou, ktorá bude využívaná len pre vnútromestskú dopravu.