Punch Precision, ktorý v Detve buduje nový závod na výrobu a vývoj hliníkových komponentov, získa investičnú pomoc od štátu vo výške 4,45 mil. eur. V stredu o tom rozhodla vláda na návrh ministerstva hospodárstva.

Firma chce na Slovensku preinvestovať takmer 41 mil. eur a do konca roku 2023 vytvoriť 352 nových pracovných miest. V novej fabrike chce produkovať a vyvíjať hliníkové výkovky do podvozkov osobných automobilov. Práce na investičnom zámere začali ešte v roku 2017. Plná výrobná kapacita je plánovaná v roku 2023.

Spoločnosť žiadala od štátu investičnú pomoc 5,45 mil. eur, rezort hospodárstva však na základe posúdenia zámeru a po zohľadnení rozpočtových možností navrhol pomoc v maximálnej nominálnej hodnote 4,45 mil. eur. Z toho vo forme dotácie na obstaraný majetok v sume 1 mil. eur a vo forme úľavy na dani z príjmu vo výške 3,45 mil. eur.

Belgická akciová spoločnosť Punch Corporation je súčasťou skupiny Punch. Je to svetový líder vo vývoji a výrobe automatických prevodoviek. Ku koncu roka 2019 zamestnával 1 580 zamestnancov. Punch Corporation v nej plní funkcie holdingovej spoločnosti pre investície mimo Belgicka a Francúzska. Punch Precision Detva, s.r.o., vznikla v roku 2017 na účely realizácie investičného zámeru.

SITA