V stredu 19. mája v rámci pracovnej návštevy Banskobystrického kraja navštívil Detvu štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby Jaroslav Kmeť. Sprevádzali ho generálna riaditeľka sekcie elektronických komunikácii a poštových služieb Irena Kyrinovičová a poslanec NR SR Igor Kašper. Stretnutia sa zúčastnil aj poradca štátneho tajomníka Daniel Gelien.

Jaroslav Kmeť sa v Detve stretol s primátorom mesta Jánom Šufliarským a starostami obcí Kriváň, Vígľaš, Korytárky a Podkriváň.

„Jedným z problémov, ktoré sme riešili, bola nefunkčná čakáreň na železničnej zastávke v Detve. Jaroslav Kmeť nás informoval, že aj na základe predchádzajúcich rokovaní mesta so zástupcami Železníc Slovenskej republiky bude od 1. 6. 2021 čakáreň opäť slúžiť cestujúcim,“ povedal po stretnutí Ján Šufliarský. Zatiaľ bez predaja cestovných lístkov. Primátor dostal prísľub, že o obnovení predaja budú ŽSR rokovať so Železničnou spoločnosťou Slovenska.

Primátor Detvy informoval Jaroslava Kmeťa aj o potrebe rekonštrukcie železničného priecestia pri železničnej zastávke, ktoré je potrebné upraviť pre zvýšenie bezpečnosti chodcov a vodičov. Mesto chce tento rok vybudovať chodník od rieky Slatina po železničnú zastávku, no projekt v súčasnosti musí končiť tridsať metrov od priecestia, kde sa začína ochranné pásmo železníc. Jaroslav Kmeť prisľúbil pomoc aj s riešením tohto problému.

Ďalším bodom diskusie bola výstavba cyklotrás v celom regióne, na ktoré bude možné získať finančné prostriedky z fondov Európskej únie. Tie by pomohli rozvoju cestovného ruchu aj rozvoju udržateľnej mobility v regióne.

„Hovorili sme tiež o zachovaní pôšt v našom regióne, pretože sa chystá reorganizácia pôšt na Slovensku,“ doplnil primátor.

Medzi ďalšie témy diskusie patrilo dobudovanie R2, železničná doprava aj oprava ciest I., II. a III. triedy a miestnych komunikácií. Na stretnutí štátny tajomník predstavil Fond dopravnej infraštruktúry, ktorý na ministerstve pripravujú. Práve prostredníctvom fondu by ministerstvo vedelo samosprávam pomôcť s opravami ciest, ktoré spadajú pod ich správu.

Text: ms