Problém okolo CVČ stále pokračuje a na povrch ohľadom vedenia  Bc. Lenďákovej a neskôr Mgr. Rusinovej vychádzajú stále nové skutočnosti.

Dostali sa nám do rúk faktúry za používanie služobného telefónu CVČ- Trend za posledné mesiace  od 4.4 2013 do 3.7 2013 a to v neuveriteľných sumách za jednotlivé mesiace až do výšky 1426,24€ za jeden mesiac. Čo je ale zarážajúce všetky telefonáty boli na audiotextové čísla (veštice). A volané bolo hodiny počas pracovnej doby. V prílohe Vám prinášame posledné 4 faktúry, ktoré dokopy presahujú čiastku 3263€.

Dozvedeli sme sa ale aj ďalšiu skutočnosť, že CVČ-Trend nahlásilo približne o 100 prihlásených detí viac na rok 2013 tzv. čierne duše neoprávnene, čím chceli získať podľa nášho názoru neoprávnené finančné prostriedky.

Ako redakcia DTinfo.sk sme sa rozhodli ešte raz Vám priblížiť celú genézu problému:

Pani Bc. Miroslavou Lenďákovou bola iniciovaná petičná akcia o zachovanie CVČ-Trend.

Vedením CVČ Trend Detva bola poverená Bc. Miroslava Lenďáková, od 28.12 2012 bola poverená Mgr. Dana Rusinová.

Dňa 15.3.2013 sa konalo verejné stretnutie v CVČ Trend, za účasti rodičov a poslancov, viceprimátor Šiandor na tomto stretnutí nepriamo obvinil bývalú poverenú riaditeľku Bc. Miroslavu Lenďákovú z nekalého hospodárenia a celú petíciu na záchranu CVČ označil za účelovú akciu a vedomé zavádzanie ludí.

Na stretnutí prebiehala búrlivá diskusia do ktorej sa zapojil aj poslanec VÚC Miroslav Suja ,,My nečakáme, či CVČ prežije. My chceme jeho záchranu.

Do diskusie sa zapojil aj viceprimátor Šiandor, ktorý poukázal na Miroslava Suju, že tu zahral krásne divadielko. Na to nahnevaný rodič vyzval viceprimátora zabudnite na svoju hrdosť a riešte problém vecne. Na to viceprimátor reagoval  ,, ja som človek faktu, situáciu chcem vysvetliť. Chceli sme pomôcť centru tým, že by sme pod seba zobrali budovu a auto, pretože nevládali platiť účty. Navyše, vedenie centra nebolo schopné vypracovať racionálnu koncepciu. A Vás pani Lenďáková sa pýtam, aj keď som to tu nechcel riešiť. Plnila ste si všetky povinnosti v súlade so zákonom, áno alebo nie? dokončil.

Rodičia vypískali viceprimátora za nepriame obvinenie a postavili sa na stranu Lenďákovej, ktorá prehlásila ,,z centra som si v živote nezobrala ani jeden cent”!

Na to vystúpila p. Búdová ,, Strihala som stužku na centre, tešili sme sa, že je pre nás, pre naše deti, či už vnúčatá. Mirka je moja osobná priateľka. To čo spravila táto žena pre deti, to nespravil za 24 rokov nik! Je to žena ktorá robí svoju robotu na 100%”.

Dňa 21.3.2013 sa konal pochod detí, rodičov a sympatizantov CVČ Trend na  zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde sa rokovalo o financovaní Centra voľného času a poslanci navrhli svoje riešenia a diskusia viedla k zabezpečeniu jeho zlej finančnej situácie. V čase keď poslanci rozhodovali o znení uznesenia, do miestnosti vstúpil príslušník policajného zboru, ktorý oznámil primátorovi mesta, že bola v budove nahlásená bomba.

V dňoch 28.3. 2013 až 24.4. 2013 bola vykonaná finančná kontrola hlavným kontrolórom mesta Detva v Centre voľného času Trend. Pri kontrole boli zistené vážne nedostatky ako napríklad vyplatenie sumy 5.941€ externým pracovníkom CVČ Trend v rozpore s ustanovením Zákonníka práce alebo vyplatená suma 10.018,5€ spoločnosti HC 07 Detva s.r.o v rozpore s uzatvorenou zmluvou, nakoľko 6.842,5€ bolo vyplatených za prenájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne v Detve, pričom HC 07 Detva nemal na tieto priestory žiadne užívacie práva a suma 3.176€ bola uhradená za organizovanie športových a spoločenských podujatí HC 07 Detva s.r.o v rozpore s uzavretou zmluvou a taktiež mnohé iné závažné porušenia.

CVČ-Trend Detva vykonáva svoju činnosť naďalej pod vedením novej riaditeľky a tak veríme že dôjde k náprave a do budúcnosti bude CVČ-Trend vedené bez porušovania zákona v prospech všetkých prihlásených detí.

redakcia DTinfo.sk 

cvc_1 cvc_2 cvc_3 cvc_4