Mesto pripravuje revitalizáciu priestoru malého námestia pred Kultúrnym centrom Andreja SládkovičaPotvrdil to primátor mesta Ján Šufliarský.

Komplexnou rekonštrukciou tohto priestoru chceme vytvoriť hodnotné miesto pre oddych a relax našich občanov ako aj našich detí. Chceme vytvoriť priestor na ktorý by sa vrátil kultúrny a spoločenský život našich občanov.

V súčasnej dobe prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa Rekonštrukcie fontány pred KC AS. Mesto požaduje realizáciu komplexných rekonštrukčných prác fontány. Bude zabezpečená výmena samotnej technológie úpravy vody fontány, vrátane výmeny osvetlenia, vodných trysiek, rozvodov a komplexnej inštalácie v strojovni, t.j. výmena filtrov a čerpadiel. Súčasťou rekonštrukcie bude aj oprava povrchu fontán, t.j. výmena ozdobnej mozaiky vo fontánach, vrátane izolácie, lepenia a škárovania.

Okrem fontán kompletne zrekonštruujeme amfiteátrik na ktorom vyčistíme betónový povrch, vymeníme drevené lavičky za nové a opravíme všetky drevené prvky zábradlia a drevené obloženia z vonkajšej strany. 

Mesto veľmi oceňuje, že do revitalizácie amfiteátrika sa zapoja aj žiaci ZŠ J. J. Thurzu s projektom Ôsmy svetadiel – objavná výprava, ktorý vznikol pod záštitou medzinárodnej inštitúcie Roots&Shoots, nadácie Green Foundation a v spolupráci s mestom Detva. Naši žiaci pomôžu zrekonštruovať jednotlivé časti stavby, vytvoria veľkoplošnú maľbu v hľadisku a vytvoria ďalšie štýlové prvky, ktoré sa stanú orientačnými bodmi pre návštevníkov nášho mesta. 

Mesto vyčistí a vymení na detskom ihrisku pred KC AS poškodené 3D herné prvky za nové ( pes, včela, zajac ) a doplníme aj verejnú zeleň a mobiliár

Revitalizácia priestoru pred Kultúrnym centrom Andreja Sládkoviča by mala byť ukončená v júni 2022, aby ho obyvatelia nášho mesta mohli využívať už v letných mesiacoch.

Text: Štefan Slemenský – prednosta MsÚ