Priebežne informujeme o priebehu stavebných prác z rekonštrukcie a modernizácie plôch pred objektom DK A. Sládkoviča.

Prinášame Vám vyjadrenie viceprimátora Jána Šiandora k priebehu prác v okolí DK A. Sládkoviča ako aj odpoveď na našu otázku ohľadne nevýdaného stavebného ruchu v Detve:

Ján Šiandor „Momentálne viditeľný stavebný ruch v meste Detva je len výsledkom dobrého hospodárenia mesta Detva za posledné štyri roky. Samotnej výstavbe však predchádza množstvo práce od zabezpečenia finančného krytia projektu cez  projektovú dokumentáciu, vysúťaženie projektu atď. Samotná realizácia stavieb je len akousi špičkou ľadovca dlhodobej systematickej práce, nakoľko každy projekt od zámeru po realizáciu je otázka mnohých mesiacov.  Frázy typu „zvolebnieva sa“ neakceptujem nakoľko už dnes pripravujeme ďalšie investičné projekty, ktoré sa budú realizovať až v roku 2015.“

Vyjadrenie k priebehu prác v okolí DK A. Sládkoviča:

Ján Šiandor „Práce pokračujú aj napriek zlému počasiu podľa harmonogramu. Realizujú sa práce na výmene vodovodného a teplovodného potrubia . V priebehu 34. týždňa bude zrealizované parkovisko a chodníky od ul.Štúrovej pre potreby návštevníkov objektu KD Detva.“

Snímka obrazovky 2014-08-21 o 16.01.03 Snímka obrazovky 2014-08-21 o 16.01.09pesia-zona-DT dt3 dt2 KD-Detva_pešia-zóna-3D-e1370939296803 KD-Detva_pešia-zóna-3D-e1370939296803-002

DTinfo.sk