Nastal čas pozrieť sa pravde do očí, nazrieť za oponu a odhaliť celý špinavý biznis, ktorý sa v Detve začal už v roku 2008 a pokračuje až dodnes.

V najbližších dňoch sa dozviete celé pozadie politiky a špinavého biznisu v Detve. Dozviete sa nielen to, čo sa práve deje ale aj prečo a v prospech koho sa to deje.

Vzhľadom na množstvo informácií a personálnych prepojení vám tento príbeh prinesieme v niekoľkých častiach. Príbeh o tom ako v Detve vznikol uzavretý kruh politiky a peňazí. Príbeh o miestnych podnikateľoch prisatých na mestský rozpočet a eurofondy. Príbeh o tom ako sa Detva postupne zmenila z prosperujúceho mesta na smutné zabudnuté mestečko. Príbeh, kde sú kvôli moci a peniazom, niektorí ochotní nechať vybuchnúť bombu, granát či objednávať vraždu…

PRVÁ ČASŤ – Privatizácia mestského tepelného hospodárstva

Dňa 29.01.2008 sa v Detve konalo mimoriadne MsZ, na ktorom poslanci na čele s poslancom Jurajom Bódim – prednosta okresného úradu a terajší poslanec MsZ, schválili prevod obchodných podielov mestského tepelného hospodárstva vo výške 66% do rúk súkromnej firmy Biomass-energy a to bez akejkoľvek verejnej súťaže. Neskôr dokonca osobne Juraj Bódi vystupoval ako koordinátor projektu či ako externý manežér projektov výstavby CTZ (centrálneho tepelného zdroja) a Bioplynovej stanice súkromníka, na ktorého to previedli. 

Ako k tomu došlo

Po prevrate v roku 1991 prešli všetky tepelné zariadenia z majetku štátu do majetku mesta. V roku 1993 bola založená obchodná spoločnosť Bytes s.r.o, ktorá mala spravovať tieto enegetické zariadenia v Detve.

V roku 1996 Bola uzavretá s firmou Bytes s.r.o “Zmluva o prenájme energetických zariadení.” Táto zmluva bola uzavretá na dobu určitú a to až na 15 rokov tj. do 31.03.2011. Do tejto spoločnosti vložilo šesť spoločníkov peňažný vklad po ⅙ teda po 35 000,-Sk spolu vo výške 210 000,-Sk.

V roku 2007 sa začalo rozprávať o potrebe zefektívnenia a skvalitnenia tepelného hospodárstva novými technológiami. A tak sa v roku 2007 dali urobiť 2 štúdie na základe nového Energetického programu mesta Detva.

V roku 2008 mala byť vyhlásená výzva o poskytnutí nenávratnej dotácie pre zdroj tepla na biomasu. A teraz sa začali diať veci!

To bol moment, keď sa mestskí poslanci rozhodli obrať obyvateľov o tepelné hospodárstvo a doslova ho darovať do súkromných rúk. A to na čele už so spomínaným vtedajším a terajším poslancom Jurajom Bódim, ktorý vystupoval ako koordinátor či externý manažér tohto projektu.

Bol tu však jeden problém. Museli vymyslieť ako sa dostať k mestskému tepelnému hospodárstvu, keď firma Bytes s.r.o mala podľa „zmluvy nájom na dobu určitú a to až do 31. 3. 2011″, ale žiadosť na nenávratnú dotáciu mala byť vyhlásená už v roku 2008. V dotáciách sa točili obrovské milióny a tak si to nemohli predsa nechať újsť. Zrejme si povedali, že je lepšie mať milióny v súkromných rukách než v mestskom majetku, ktorý by patril všetkým obyvateľom.

Aby sa k tomuto celému mestskému tepelnému hospodárstvu dostali a mohli ho previesť do súkromných rúk, museli teda páni poslanci vymyslieť aj skrátenie nájmu firmy Bytes s.r.o o 3 roky.

A tak prišlo k obchodu storočia, keď za 210 000,- Sk, ktoré do toho vložili dostalo 5 ľudí, ktorí spravovali toto tepelné hospodárstvo na základe nájomnej zmluvy ako odstupné neuveriteľných 20 miliónov slovenských korún z rozpočtu mesta.

Pán Bódi s poslancami bol ochotný vyplatiť z mestského rozpočtu takúto závratnú sumu 20 miliónov slovenských korún, len aby skrátili nájom a mohli to následne predať do súkromných rúk.

A tak dňa 03.01.2008 poslanci na mimoriadnom zastupiteľstve schválili odkúpenie obchodných podielov od firmy Bytes s.r.o a to za sumu 20 000 000,-Sk . Medzi týmito 5 ľuďmi bol vtedy aj svokor Martina Cibulku. Martin Cibulka momentálne pôsobí ako člen finančnej komisie mesta a jeho prepojeniam s poslancami a kšeftom sa budeme venovať v príbehu neskôr.

Nakoľko mesto vtedy nemalo tieto peniaze v rozpočte, tak na tom istom zastupiteľstve ešte schválili páni poslanci pôžičku, podržte sa… od súkromnej osoby a to 12 miliónov Sk. Dokonca určili podmieku, že pôžička sa musí vrátiť do 29.2 2008 s 10% úrokom a ak nie tak automaticky celé tepelné hospodárstvo tj. 66% prejde do vlastníctva súkromnej osoby.

Čuduj sa svete už na druhý deň 04.01.2008 boli peniaze teda 12 miliónov SK na “meste” a poistené aj zmluvou o uzatvorení budúcej zmluvy. Tieto peniaze obrazne v igelitke doniesol vtedy len 20 ročný mladík.

Dňa 29.1. 2008 sa konalo ďalšie mimoriadne zastupiteľstvo a páni poslanci teda nakoniec schválili predaj obchodných podielov 66% pre firmu Biomass-energy, ale už len za 16milónov.

Takže na to, aby skrátili nájom mestského tepelného hospodárstva, aby ho mohli následne doslova darovať do súkromných rúk vyplatili 20 miliónov Sk z mestského rozpočtu a o pár dní ho predali súkromníkovi za 16 miliónov SK. Čistá strata mesta len na tomto 4 milióny Sk. A to nie je všetko!

Tento majetok, ktorý predali za 16 miliónov SK mal hodnotu 10-tok miliónov Slovenských korún. Len do racionalizácie tohto tepelného hospodárstva pred predajom išlo cca 56 miliónov Sk.

Takže takýmto podivným spôsobom bolo predané mestské tepelné hospodárstvo firme s mesačnou históriou a vlastníkom dvadsaťročným mladíkom Biomass Energy s.r.o, ktorý podľa ORSR figuroval vo firme necelý mesiac od 09.01.2008 do 05.02.2008. A od 06.02.2008 sa stal vlastníkom Martin Malatinec. http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=349966&SID=2&P=1

Po tom ako poslanci takto previedli do súkromných rúk tepelné hospodárstvo mesta, dostal tento súkromník dvakrát nenávratné finančné prostriedky (dotácie) a to na výstavbu Centrálneho tepelného zdroja CTZ vo výške 3 458 011,- euro tj. 104 176 055 Sk a na Bioplynovú stanicu 2 800 502,- euro tj. 84 367 923 Sk.

Páni poslanci teda takto predali súkromníkovi mestské tepelné hospodártvo za 16 miliónov SK, ktoré už vtedy malo hodnotu viac ako 50 miliónov SK,  aby následne mohol dostať nenávratné dotácie vo výške neuveritľných 6 258 513 eur čo je viac ako 188 miliónov SK.

O koľko teda páni poslanci obrali mesto?

Keď sme na začiatku písali v SK korunách tak to aj zakončíme v SK korunách.

Do racionalizácie tepelného hospodárstva išlo pred predajom 56 miliónov SK + dotácie 188 miliónov = viac ako 244 miliónov SK.

Za 16 miliónov SK prišiel takto súkromník k majetku v hodnote 244 miliónov SK. A to nie je všetko!

Na dodávke tepla sú závislé približne 2/3 občanov Detvy. A ročne tento biznis naďalej generuje státisíce euro. V slušnom meste a krajine je nemysliteľné, aby poslanci doslova darovali tak strategickú vec ako je tepelné hospodárstvo mesta do rúk súkromnej osoby. Je nemysliteľné, aby títo poslanci previedli do súkromných rúk neskôr aj teplovody a spravili tak poslanci zo svojho mecenáša monopol a z ľudí otrokov jedného človeka.

DRUHÁ ČASŤ – Privatizácia teplovodov

Najskôr tepelné hospodárstvo, neskôr aj teplovody. Ďalšia časť skladačky.

V roku 2009 sa konalo mimoriadne zastupiteľstvo, na ktorom poslanci s terajším lídrom poslaneckého zboru Romanom Vrťom predali do súkromných rúk aj tak strategickú vec ako sú technologické zariadenia a to výmenníkové stanice kotlov a rozvodov tepla (teplovody) a to za škandalóznu kúpnu cenu 1165 euro. Áno čítate dobre. Kilometre rúr a strategický majetok za 1000 euro!

V roku 2016 mohli terajší poslanci na čele s ich lídrom Romanom Vrťom odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy z roku 2009. Nakoľko súkromník nedodržal podmienky, mohli poslanci vrátiť teplovody späť do majetku mesta. No oni dohrali túto špinavú hru a nechali mu ich už natrvalo. Takto ho „zabetónovali“ bez akýchkoľvek podmienok a prichystali tak súkromníkovi pôdu pre ďalšie skoro 2 milióny euro z nenávratnej dotácie na rekonštrukciu teplovodov, ktorú mohlo získať mesto….

Pokračovanie Druhej časti nabudúce.

Text: Občianski aktivisti – Ivan Kollárik, Igor Otepka, Ľubomír Paučo, Ján Juriga, Dušan Vepřek, Pavel Golian, Ján Parobek, Ján Šiandor