To čo sa udialo na poslednom zastupiteľstve v Detve nemá obdobu v parlamentarizme asi žiadneho mesta či dediny na slovensku.

Poslanci zvýšili poplatky pre rodičov za pobyt ich dieťata v materských školách v Detve, na čo poslanec Pavlov chcel prijať uznesenie a teraz čítajte pozorne:

Pavlov chcel dať  povinne vylepovať verejný oznam na všetky materské školy v Detve, že nie oni poslanci, ktorí zodvihli ruky, hlasovali a odsúhlasili zvýšenie poplatkov sú zodpovední, ale že za to môžu len riaditeľky materských škôl v Detve.

Pavlov chcel ďalej uložiť povinnosť mestskému kontrolórovi odkontrolovať či je tento oznam povinne vylepený na všetkých materských školách v Detve.

Na toto pokrytectvo a zbabelosť poslanca, ktorý nedokáže niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a zbabelo chce prenášať vinu na iných, v tomto prípade riaditeľov materských škôl reagoval veľmi kriticky poslanec J. Bódi, ktorý odmietol prijať toto nezmyselné uznesenie:

J. BódiJa som proti návrhu tohto uznesenia. Jednoducho my sme to schválili. Nemôžeme povedať, že len riaditeľky a my ruky teraz preč od toho. Jednoducho sme to schválili. My sa teraz nemôžeme vyhovárať. Keď sme s tým nesúhlasili nemali sme to odklepnúť a hotovo. Ja som zásadne proti tomuto.“ 

Do diskusie sa ďalej prihlásila aj poslankyňa D.Labáková.

D. LabákováViem, že sa už na materskej škole jednej robí petičná akcia z toho dôvodu, že vlastne sa zvýšil ten príspevok o 50%. Ja chcem pripomenúť jednu vec, že sa tu viac rokov toto zvyšovanie nerobilo. Prečo sa to neurobilo ešte za starého zastupiteľstva? Prečo to muselo schvaľovať toto nové zastupiteľstvo? „

Rovnako sa do diskusie prihlásil aj Roman Vrťo, ktorý sa stotožnil s názorom poslanca Pavlova a v štýle ja nič ja muzikant pokračoval – Síce som hlasoval za zvyšovanie ale ja za to nemôžem.

Nebyť tejto tvrdej kritiky poslanca Bódiho, zastupiteľstvo v Detve by pravdepodobne prijalo ďalšie smiešne a škandalózne uznesenie a na všetkých materských školách by bolo vylepené, že síce poslanci odsúhlasili zvýšenie poplatkov ale oni za to nemôžu. Bývalé zastupiteľstvo sa nestotožnilo so zvyšovaním poplatkov a preto sa v minulom volebnom období poplatok nezvyšoval.