Správa CHKO-BR Poľana vydala 29. septembra 2015 nasledovné upozornenie občanom o možných pohyboch a stretoch s medveďmi v blízkosti intravilánu obcí a miest.

Na základe podnetov občanov z mesta Hriňová a z mesta Detva, Správa Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana upozorňuje na výskyt medveďov hnedých v blízkosti sídiel a záhrad. Vzhľadom na prichádzajúce obdobie jesene, kedy je dostatok potravnej ponuky (dozrievajúce ovocie) pre tohto živočícha, môže dôjsť k jeho stretu s človekom.

Preto prosíme občanov o zvýšenú pozornosť a opatrnosť pri pohybe v prírode v skorých ranných a večerných hodinách. Odporúčame hlasné rozprávanie, plašiace prostriedky – trúby, zvonce, petardy, svetlá a sprevádzanie detí.

Občania, ktorí chovajú dobytok alebo včelstvo, by mali vyvinúť opatrenia voči vznikom škôd medveďom a to ohradením majetku elektrickým oplôtkom. Kontajnery na odpad musia byť umiestnené tak, aby sa k nim medveď nemohol priblížiť, prípadne ich otvoriť. Organický odpad (zbytky uhynutých zvierat) nevyhadzovať a nezhromažďovať do okrajových častí sídiel. Majiteľom ovocných sadov odporúčame pravidelnú údržbu pozemku kosením a zbieraním popadaných plodov. Žiadame poľovné združenia, aby neprikrmovali zver v blízkosti ľudských sídiel a monitorovali výskyt medveďov vo svojom revíry.

Správa CHKO-BR Poľana rieši uvedené problémy individuálne s dotknutými subjektmi. Kedykoľvek sa na nás môžete obrátiť o pomoc v súvislosti s výskytom medveďov v blízkosti Vašich obydlí (kontakty sú uvedené na stránke www.chkopolana.eu). V súčinnosti s poľovnými združeniami a samosprávami sa pokúsime urobiť opatrenia, ktoré eliminujú výskyt medveďov, aby sa nepohybovali mimo svojho prirodzeného výskytu.“

medved

Text: Lucia Miňová

foto: archív www.chkopolana.eu