Poslanci Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podali pomocnú ruku trom regionálnym gymnáziám, ktorým v posledných rokoch najvýraznejšie poklesli počty študentov.

Ide o Gymnázium F. Švantnera v Novej Bani, Gymnázium A. Sládkovičova v Krupine a Gymnázium v Detve. Namiesto ich zatvorenia odhlasovali trojročný plán rozvoja, ktorý im dá šancu opäť sa vzchopiť. Vďaka ich podpore dostanú gymnáziá novú šancu na reštart.

„Nechceme ísť cestou zatvárania škôl, preto sme sa rozhodli vypracovať a predložiť zastupiteľstvu stratégiu, ktorá pri každom z troch regionálnych gymnázií počíta s navýšením maximálneho počtu žiakov prvých ročníkov, znížením prevádzkových nákladov na budovy a vznikom komisie na záchranu školy,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Dostali tri roky

Školy majú tri roky na to, aby dokázali do svojich lavíc opäť prilákať študentov a potrebné dofinancovanie zo strany kraja znížili na úroveň 30-tisíc eur. Ak sa školám dokonca podarí ušetriť, kraj im sumu šetrenia zdvojnásobí a vráti v podobe dotácie na ďalší rozvoj. Rovnako im už pre nasledujúci školský rok navýši maximálne počty žiakov, ktorých budú môcť prijať do prvých ročníkov. Viac peňazí tak môžu získať aj od štátu z normatívu.

„Tento plán počíta so zainteresovaním riaditeľa školy, zástupcu rady školy, rady rodičov, dvoch poslancov BBSK za príslušný okres a jedného zástupcu Úradu BBSK v komisii, ktorá sa bude aktívne zaoberať záchranou gymnázia. Je pre nás dôležité umožniť nadaným mladým ľuďom, aby sa mohli vzdelávať v kvalitných školách v mieste svojho bydliska a rozvíjať tak intelektuálny potenciál regiónov,“ doplnil Ján Lunter.

Zachovanie školy podporí aj vzťah k regiónu

Plán na pomoc trom regionálnym gymnáziám, ktorý našiel podporu naprieč celým politickým spektrom, počíta do školského roku 2023/2024 so zvýšením počtu žiakov v jednotlivých školách na 114. Aktuálne navštevuje gymnázium v Detve celkovo 85 žiakov, gymnázium v Krupine 82 žiakov a novobanské gymnázium 84 žiakov.

Podľa Romana Malatinca, podpredsedu BBSK a poslanca za okres Detva, za úspechom škôl stojí aj spolupráca samospráv, podnikateľského sektora a hlavne rodičov.

„Dlhšie sledujem úbytok študentov v našich stredných školách a obávam sa, že tu medzi obyvateľmi detvianskeho okresu sa šíri dezinformácia o kvalite týchto škôl, čo razantne odmietam. Treba ich navštíviť, treba sa pozrieť na výsledky a pozrieť si dôkladne smerovanie týchto škôl, čo všetko môžu a ponúkajú deťom a regiónu,“ povedal Malatinec.

„Som rád, že samosprávny kraj podáva pomocnú ruku na záchranu kvalitného a dostupného všeobecného vzdelávania priamo v našich regiónoch. Je na manažmentoch našich gymnázií, na podpore miestnych samospráv, rodičovskej obce, výchovných poradcoch pôsobiacich na našich základných školách, či túto pomoc zúročíme. V konečnom dôsledku to zostávame dlžní zakladateľom našich regionálnych gymnázií a tiež nastupujúcej vzdelanej generácií, ktorá by mohla profitovať z konkurencieschopného „rodinného“ vzdelávania priamo v regióne,“ doplnil poslanec za okres Detva a primátor Hriňovej Stanislav Horník.

Na dobrú úroveň a úspešnosť absolventov gymnázia v Detve poukázal aj primátor Detvy a krajský poslanec Ján Šufliarský, ktorý poslancom poďakoval, že hlasovali za jeho záchranu.

„Gymnázium v Detve je potrebné zachovať do budúcnosti aj z dôvodu, aby mládež z nášho okresu a samotného mesta Detva neodchádzala študovať na gymnáziá do iných miest. Je to finančne nákladné a časovo náročné a mnohí z nich by sa po štúdiu už naspäť nevrátili. Keď budú mať možnosť študovať v Detve, bude sa silnejšie upevňovať aj ich vzťah k nášmu mestu a nášmu krásnemu Podpoľaniu,“ povedal.

Text: ms

Foto: BBSK