Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje, že v utorok 26. mája 2020 bude z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí prerušená dodávka pitnej vody v meste Detva na uliciach:

Jilemnického, Jesenského, Družstevná, Kollárova, Bottova, Požiarnická, Fučíkova, Hollého, Partizánska od Píly po Reštauráciu Studňa.

Voda nebude tiecť v čase od  8.30 hod. do 17.00 hod. Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené pojazdnou cisternou.

Text: ms