Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje, že dnes t. j. 8. júna 2020, bude z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí prerušená dodávka pitnej vody v čase od 15.00 hod. do 20.00 hod. v meste Detva na uliciach: Jilemnického, Jesenského, Družstevná, Kollárova, Bottova, Požiarnická, Fučíkova, Hollého a Partizánska od Píly po Reštauráciu Studňa.

Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené pojazdnou cisternou.

Zdroj: StVPS