Po rozhodnutí MUDr. Jany Makasovej ukončiť činnosť svojej privátnej pneumologickej ambulancie k 30. 6. 2021, primátor mesta rokoval s podpredsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrejom Lunterom a vedúcim oddelenia zdravotníctva Martinom Caudtom o potrebe zachovania tejto zdravotníckej ambulancie v Detve, ktorá je jedinou pneumologickou ambulanciou v celom detvianskom okrese.

Jej uzavretie by sťažilo odbornú lekársku starostlivosť obyvateľom okresu, najmä v tomto covidovom období so zvýšeným výskytom pľúcnych ochorení.

„Mesto, tak ako doteraz, ponúklo bezodplatný prenájom priestorov ambulancie v novozrekonštruovanej budove polikliniky a mestský nájomný byt pre lekára,“ informoval primátor Ján Šufliarský.

Banskobystrický samosprávny kraj vyhovel požiadavke mesta a od júla v Detve zriadi svoju pneumologickú ambulanciu.

Mesto Detva v súčasnosti prenajíma bezodplatne aj priestory pre ambulanciu detského všeobecného lekára, ktorej zriaďovateľom je tiež Banskobystrický samosprávny kraj. Spoluprácou mesta s Banskobystrickým samosprávnym krajom a poskytovaním týchto benefitov sa snaží mesto vytvárať vhodné podmienky pre chýbajúcich lekárov v našom meste a okrese.

Text: ms