V piatok 4. júna 2021 nás vo veku šesťdesiat rokov navždy opustila bývalá riaditeľka Kultúrneho centra A. Sládkoviča, dlhoročná členka programovej rady Folklórnych slávností pod Poľanou, umelecká vedúca Folklórneho súboru Detva a bývalá vedúca Folklórneho súboru Ratolesť Emília Sekerešová.

Táto smutná správa nás všetkých, ktorí sme ju poznali hlboko zasiahla a zarmútila. Odišla osobnosť, ktorá celý svoj život venovala kultúre a folklóru. Odišiel človek, ktorého práca ovplyvnila a robila život krajším mnohým ľudom.

Riaditeľkou Kultúrneho centra A. Sládkoviča bola takmer 15 rokov. Pripravila množstvo jedinečných programov a vystúpení na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou, výročiach nášho mesta, dňoch mesta, jarmokoch a ďalších rôznych festivaloch a podujatiach v našom meste.

Milka, ďakujem Ti v mene svojom a v mene nášho mesta za všetko, čo si urobila pre Detvu, kultúru a folklór. Bude veľmi ťažké nahradiť Tvoju tvorivú, usilovnú a neúnavnú prácu. Budeš chýbať svojim najbližším, mestu, súboristom a celej folklórnej rodine.

Odpočívaj v pokoji.

                                                                                                                  Ján Šufliarský

primátor mesta                                                                                 

Posledná cirkevná rozlúčka so zosnulou Emíliou Sekerešovou bude dnes (v pondelok 7. júna 2021) o 15.30 hod. v Dome smútku v Detve.