Vo veku 93 rokov nás navždy opustil vysokoškolský pedagóg, botanik, lesník, dlhoročný vedúci univerzitného folklórneho súboru Poľana a spevák ľudových piesní z Podpoľania profesor Milan Križo.

Križo sa narodil v Hrochoti, v okrese Banská Bystrica. Vyštudoval na Mendelovej univerzite v Brne, kde po štúdiu roky pôsobil ako pedagóg, neskôr prednášal aj na viacerých slovenských univerzitách. Vyučoval na Technickej univerzite vo Zvolene či Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V roku 1949 založil univerzitný folklórny súbor Poľana, ktorý funguje dodnes. Bol držiteľom viacerých cien a ocenení.

Čestný občan mesta Detva

Pán Milan Križo, rodák z Hrochote, je vzorom a stelesnením originálneho speváka ľudových piesní Podpoľania a ako vysokoškolský profesor aj vynikajúcim znalcom krajiny i prírodných hodnôt. S Poľanou a ľudovou piesňou tohto kraja ostal spätý navždy. Jeho účinkovanie s Brnenským orchestrom ľudových nástrojov, ale aj ľudovou hudbou Ďatelinka, s ktorou si rád zaspieval, si získal uznanie širokej verejnosti doma i v zahraničí.

Ako znalcovi prírody mu učarovala Poľana. Má osobitný podiel na tom, že jej územie bolo vyhlásené Unescom za svetové dedičstvo. 

„Vážení priatelia, naše mesto nemá vo svojej histórii veľa jednotlivcov, ktorým bola udelená pocta čestný občan mesta Detvy. Túto formu spoločenského a morálneho ocenenia uplatňujeme pri významných rodákoch Detvy a významných šíriteľoch jej dobrého mena aj z radov nerodákov. Som rád, že po Imrichovi Kružliakovi, Jozefovi Ďuricovi, Štefanovi Nosáľovi a Jánovi Kulichovi, dnes do veľkej rodiny Detvanov pribudne ďalší vážený človek, a to pán Milan Križo. Vzťah pána Križa k Detve i jej ľuďom je nefalšovaný, úprimný a hodný obdivu. Môže byť výzvou a príkladom pre mnohých, ktorí sa tu narodili alebo tu žijú,“ uviedol primátor mesta Ing. Ján Šufliarský ešte v roku 2003 pri odovzdávaní čestného občianstva profesorovi Milanovi Križovi ako prejav ocenenia, uznania a poďakovania nás Detvanov.

Foto: Ivan Medveď