Roky chýbajúci chodník na železničnú zastávku v Detve bude ešte tento rok realitou. So stavebnými prácami by sa malo začať už v najbližších dňoch. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť 10. augusta 2021.

Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť Projektcesty z Banskej Bystrice. Na výber dodávateľa stavby prebehlo verejné obstarávanie a podľa stanovených podmienok a kritérií sa úspešným uchádzačom stala spoločnosť Siroň plus z Detvy.

„Stavba chodníka je situovaná pri ceste III/2694 na pravej strane smerom od mesta na železničnú stanicu v dĺžke úpravy cca 100 metrov,“ informoval Jaroslav Ďurčík z oddelenia výstavby, rozvoja a komunálnych služieb Mestského úradu Detva. Podľa neho bude povrch chodníka z betónovej zámkovej dlažby. Chodník prekryje existujúcu cestnú priekopu a jeho šírka bude 1,8 až 2,2 metra. „Od cestnej komunikácie bude oddelený cestným obrubníkom. Odvodnenie bude riešené uličnými vpustami a odvodňovacím žľabom zaústeným do navrhnutej dažďovej kanalizácie,“ doplnil Ďurčík.

Celková cena diela je takmer 64-tisíc eur s DPH. Ukončenia je podľa zmluvy naplánované troch mesiacov od prevzatia staveniska, ktoré by malo byť 23. augusta 2021. Ak sa dodávateľskej firme podarí dodržať všetky termíny, chodník by mal byť hotový do Vianoc.  

„Vybudovanie chodníka prispeje k zvýšenej bezpečnosti obyvateľov ako aj návštevníkov mesta, ktorí do Detvy prichádzajú vlakom,“ povedal primátor mesta Ján Šufliarský.

Po rokovaní vedenia mesta so štátnym tajomníkom ministerstva dopravy a výstavby Jaroslavom Kmeťom sa podarilo dosiahnuť znovuotvorenie železničnej zastávky pre verejnosť. Navyše jej okolie bude bezpečnejšie. Po viacerých rokovaniach so zástupcami Železníc Slovenskej republiky posunú signalizačné zariadenie, aby mohlo dôjsť k rozšíreniu cesty o spevnenú krajnicu, ktorá bude nadväzovať na nový chodník a pokračovať k priecestiu. Tým sa vytvorí priestor pre peších až k samotnej železničnej zástavke. Odstrániť by mali aj staré stavby nachádzajúce sa za budovou zastávky, aby mohlo dôjsť k predaju časti pozemku mestu Detva, ktoré chce priestor využiť pre cyklotrasu a nové parkovacie miesta.

„Súčasne s výstavbou chodníka sa pripravuje aj rekonštrukcia cesty s pokládkou nového asfaltového koberca od rieky Slatina po železničné priecestie, na ktorej sa mesto dohodlo s BBSK. Mesto taktiež rokuje so ŽSR aj o rekonštrukcii celého železničného priecestia,“ dodal primátor.