Seniori v Detve dňa 28. septembra 2017 pripravili slávnostné posedenie a inaugurovali renovovanú záhradu v Dennom centre na Partizánskej ulici. Na záhradnú slávnosť pozvali primátora, poslancov Mestského zastupiteľstva v Detve i zamestnancov mesta.

Denné centrum s obnovenou záhradou je určené všetkým klubom dôchodcov v Detve i seniorom, ktorí nie sú členmi.

Pásku pri vstupe do novopostaveného altánku spolu s primátorom Jánom Šufliarským prestrihli predsedníčky dvoch klubov dôchodcov. V mene seniorov klubu č. 4 strihala pani Jana Mihalovičová, v mene seniorov klubu č. 1 pani Sidónia Domová. Primátor s uznaním a s vďakou stisol ruku obom dámam.

Šufliarský poďakoval všetkým dobrovoľníkom a zvlášť seniorom z týchto dvoch klubov za mnoho hodín brigádnickej práce. Príprava tejto slávnosti im zabrala viac hodín, upravovali priestory v záhrade i varili dobroty. Guláš pre záhradnú slávnosť pripravili členovia Klubu dôchodcov č. 4, koláče napiekli dámy z Klubu dôchodcov č. 1.

Práce koordinovala Jana Jedličková z oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí na Mestskom úrade. Ako prezradila, do spolupráce v záhrade pozvala obidva kluby a všetko to robili spoločne, za čo im patrí veľká vďaka.

V záhrade Denného centra dominuje drevený altánok, ale pribudol aj nový chodník, prístrešok či lavice a stoly pod stromami.

Priestranný altánok s lavicami a stolmi má plochu 72 m², vedie k nemu 39 metrov dlhý dláždený chodník. Vedľa altánku vybudovali spevnenú plochu pre vonkajšie posedenia, ktorá má 45 m² a druhá spevnená plocha pre malé pódium vo veľkosti 12 m². Tiež opravili vonkajší prístrešok, ktorý sa využíva napríklad pri záhradnom grilovaní.

Pre posedenie v záhrade umiestnili 22 drevených lakovaných lavíc a 18 stolov. Na stavbu altánku, vybudovanie plôch a na nábytok mesto Detva urobilo verejné obstarávanie, v ktorom uspela firma Strabag s. r. o., oblasť Stred, Zvolen. Cena celého diela bola 32 607,89 €. Firma práce uskutočnila za necelé dva mesiace, dokončené boli už koncom augusta 2017.

Pre dôchodcov, ktorí bývajú na sídlisku, ako pokračoval primátor, chce mesto od budúceho roka vytvoriť úplne nové priestory na ulici Obrancov mieru.

Pripravované rozšírenie sociálnych služieb v meste tu nájde konkrétne priestory. Mesto už pripravuje novú dvojpodlažnú budovu, v ktorej bude Denné centrum pre seniorov a denný stacionár, Centrum voľného času Trend a folklórne kolektívy.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková