Rekonštrukcia polikliniky v Detve pokračuje, kompletne je ukončená približne polovica budovy. „V zrekonštruovaných priestoroch vo svojich ordináciách sú už aj ORL ambulancia a zubná technika,“ uviedol hovorca mesta Detva Milan Suja.

Kompletná obnova detvianskej polikliniky prišla po viac ako 40 rokoch jej prevádzky. Aby mohli lekári poskytovať zdravotnú starostlivosť aj počas stavebných prác, rekonštrukciu rozdelili do dvoch etáp. Prvá sa začala v marci a ukončili ju 30. júla. V auguste sa časť lekárov presunula do pôvodných ambulancií a niektorí do náhradných miestností. Vo svojich obnovených priestoroch už začiatkom jesene boli napríklad traja všeobecní lekári pre dospelých a kožná lekárka.

V druhej etape pracovníci zrekonštruovali rozvody, vodu, elektriku a kúrenie. „Ukončené sú stavebné úpravy v detskej ambulancii a gynekologickej ambulancii, ako aj novovybudované WC pre pacientov s obmedzenou možnosťou pohybu,“ poznamenal hovorca s tým, že namontovaná je tiež plošina pre imobilných pacientov na prístupovom schodisku. „Dokončuje sa osadzovanie vykurovacích telies a obklady. Začína sa s maľovaním priestorov a úpravou podláh. V začiatkoch sú práce v RTG pracovisku, a to z dôvodu náročného technického riešenia a následného posudzovania,“ informoval. „Predpokladáme, že detská, pľúcna a kardiologická ambulancia začnú v zrekonštruovaných priestoroch pracovať až v roku 2021,“ ukončil. 

Cieľom obnovy zariadenia je zlepšiť podmienky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pre obyvateľov mesta a okolitých obcí, zvýšiť štandard vnútorných priestorov a životnosť budovy. Okrem toho rozšíria portfólio poskytovaných služieb o RTG diagnostiku a tiež o gynekologickú ambulanciu.