Nový denný stacionár, ktorý čoskoro otvoria v Detve umožní Seniorom a zdravotne znevýhodneným deťom stráviť aktívne svoj denný čas v spoločnosti.

Stacionár bude novou službou mesta Detva, poskytovať bude sociálnu službu osobám, ktoré sú odkázané na pomoc iného človeka na určitý čas počas dňa. Fungovať bude ako škôlka pre seniorov a zdravotne znevýhodnené osoby. Poskytovať bude sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu, stravovanie, záujmové činnosti, kultúrne činnosti a rôzne terapie.

Stacionár bude slúžiť aj zdravotne znevýhodneným deťom. Veľakrát sa stáva, že títo mladí ľudia po ukončení špeciálnej školy nemajú kde pokračovať, a preto musia väčšinou zostávať doma s niektorým z rodičov, pŕáve preto chce mesto ponúknuť takúto službu, ktorej prevádzkové hodiny budú v pracovných dňoch. 

Záujemcovia o túto sociálnu službu môžu požiadať Mestský úrad Detva, oddelenie školstva a sociálnych vecí. Stacionár plánuje mesto zriadiť v novo zrekonštruovanej budove centra voľného času, kde vznikol pre obyvateľov nový priestor pre trávenie času. Celková úžitková plocha objektu je viac ako 1000 štvorcových metrov a vstup je bezbariérový.  

V budove budú mať svoje priestory pre rôzne aktivity aj kluby dôchodcov. Časť priestoru bude využívať aj turistická informačná kancelária. Na poschodí budú mať svoje priestory Centrum voľného času Trend a ďalšie organizácie pre deti a mládež. Naprojektované sú tam kancelárie, sklad a triedy, obslužné miestnosti a archív. Taktiež šatne pre mužov a ženy so sociálnym zázemím, miestnosť na kroje, klubovňa a priestranná tanečná sála. Súčasťou objektu je aj prekrytá terasa.