Mestský úrad v Detve bude do 24. 01. 2021 fungovať v obmedzenom režime.

Mesto Detva oznamuje svojim obyvateľom, že na základe Uznesenia vlády SR č. 808 zo dňa 31. 12. 2020 o obmedzení pohybu a pobytu, upravuje od pondelka, 04.01.2021 až do 24.01.2021, časy pre osobnú návštevu mestského úradu nasledovne:

  • Pondelok:  8.00 h – 16.00 h      obed. prestávka 11.30 h – 12.30 h
  • Utorok:      nestránkový deň
  • Streda:       8.00 h – 16.30 h        obed. prestávka 11.30 h – 12.30 h
  • Štvrtok:      nestránkový deň
  • Piatok:        8.00 h – 15.00 h         obed. prestávka 11.30 h – 12.30 h

(mimo dní pracovného voľna)

Obmedzený bude počet zamestnancov, pričom však bude riadne zabezpečený výkon nevyhnutných úkonov na matrike, evidencii obyvateľstva a podateľni. Naďalej vyzývame všetkých obyvateľov mesta, aby počas nadchádzajúcich dní prísne dodržiavali nariadenia vlády a riadili sa hygienicko-epidemiologickými odporúčaniami.

Pracovníkov matriky je možné kontaktovať na číslach: 

045/37 00 404, 045/37 00 412

Pracovníkov podateľne je možné kontaktovať na číslach: 

045/37 00 404, 045/37 00 415

Všetkým obyvateľom odporúčame, aby zvážili potrebu návštevy úradu a uprednostnili telefonickú alebo e-mailovú komunikáciu.

Kontaky MsÚ Detva

Zdroj: MsÚ Detva