Heligónka – jeden z najobľúbenejších hudobných nástrojov, ktorý je súčasťou kultúry v oblasti Podpoľania.

Jej zvuk možno zachytiť na rozličných folklórnych podujatiach počas celého roka. Tento výnimočný hudobný nástroj je tiež neodmysliteľnou súčasťou folklórnej skupiny Kmotry a kmotrovia z Detvy. Práve doprovodom heligóniek sa skupina odlišuje od ostatných detvianskych kolektívov. Predstavuje hlavný pilier tvorby speváckych a tanečných programových blokov. Hoci dokáže nahradiť viaceré hudobné nástroje, má aj svoju nevýhodu. Pre každú heligónku je už od výroby daná stupnica, v ktorej môže hrať.

V Detve a jej okolí je príznačná dvojradová heligónka. Vzhľadom na rozličné tematiky, ktoré má skupina vo svojom repertoári, je zakaždým potrebné vyberať vhodné ladenie k jednotlivým piesňam i k hlasom spevákov a speváčok. Ostatné náročné obdobie, počas ktorého sa Kmotry a kmotrovia nemohli prezentovať verejne, využili na prípravu nových hudobných, speváckych a tanečných čísel. Na ich tvorbu potrebovali heligonkári nové ladenie heligónky. Zrealizovať danú myšlienku si vyžadovalo finančnú pomoc, preto kolektív požiadal o dotáciu.

Touto cestou chce folklórna skupina Kmotry a kmotrovia z Detvy vyjadriť úprimné poďakovanie Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu vo forme dotácie. Peňažné príspevky boli použité na zakúpenie novej heligónky.

Text: Jana Uhrinová
Foto: Juraj Krahulec