Zo starého Centra voľného času na Ulici Obrancov mieru v Detve bude onedlho Komunitné centrum.

Starú budovu začali stavbári búrať ešte vlani v lete. Po roku prác je z nej úplne nová stavba. V Komunitnom centre nájdu priestor pre svoje aktivity všetky vekové kategórie obyvateľov mesta. Na prízemí mesto plánuje zriadiť denný stacionár. Tento dá možnosť starším seniorom, ktorí už potrebujú každodennú spoločnosť, aktívne a príjemne stráviť denný čas, kým sa ich blízki a rodinní príslušníci vrátia z práce.

V budove budú mať svoje priestory pre rôzne aktivity a klubovú činnosť aj kluby dôchodcov zo sídliska a Jednota dôchodcov na Slovensku. Časť bude využívať aj turistická informačná kancelária.Na poschodí bude mať svoje priestory Centrum voľného času Trend a ďalšie organizácie pre deti a mládež. Naprojektované sú tu kancelárie, sklad a triedy, obslužné miestnosti a archív. Taktiež šatne pre mužov a ženy so sociálnym zázemím, krojáreň, klubovňa a priestranná tanečná sála. Súčasťou objektu je aj prekrytá terasa.

Práce boli ukončené v termíne podľa zmluvy o dielo. „Mesto Detva prevzalo ukončené dielo 15. júla 2020. Stavba bola skolaudovaná a jej užívanie bolo povolené vydaným kolaudačným rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26. augusta 2020,“ informoval Jaroslav Ďurčík z oddelenia výstavby, rozvoja a komunálnych služieb Mestského úradu Detva.

Celková úžitková plocha objektu je viac ako tisíc metrov štvorcových.

Text: ms

Foto: Zuzana Vrťová, Milan Suja