18. mája odcestovali  členovia speváckej skupiny „Senior Detva“ z Klubu dôchodcov č.3 do  juhomoravskej obce N i k o l č i c e , aby spríjemnili seniorom obce spoločenské posedenie , ktoré  Obecný úrad Nikolčice organizuje vždy v máji.

Hoci cesta z Detvy do Nikolčic nie je krátka, únavu sme si ani neuvedomovali, plní  očakávania, ako sa nám podarí uspokojiť divákov. Po milom privítaní kultúrnou pracovníčkou p.Šušnovou a starostom obce, po slávnostnom obede sme sa presunuli do kultúrneho domu, ktorý sa postupne zaplňoval domácimi seniormi.

O 15.0 hod. začal vlastný program uvítacími príhovormi jednak starostu obce ako i režiséra celého  nášho programu  pána Sabu , ktorý hostiteľom odovzdal darčeky – typický slovenský hudobný nástroj, fujaru – ktorú vyrobil náš člen, Ing.Martin Strelec, ako aj knižnú publikáciu o Detve a iný propagačný materiál .

Vystúpenie sme začali piesňou „ Slovensko krásna zem“, po ktorej sa rozozvučala fujara v rukách Jožka Uhrina , ktorá clivou melódiou sprevádzala báseň p. Marie Uhrinovej , ospevujúcou krásu nášho kraja, tu  žijúcich srdečných a pracovitých ľudí, s temperamentným folklórom a krásnymi  piesňami.

Náš program bol koncipovaný do 3 polhodinovývh blokov, spevácke vstupy boli popretkávané humornými scénkami a ľudovými rozprávačkami.

S veľkým úspechom sa stretlo vystúpenie nášho speváka a gitaristu Janka Ligenzu piesňou v jeho rodnom  jazyku, češtine, ako aj dvojice Anka Hudecova a Jožko Uhrin, ktorí sa prezentovali nie len  našimi ľudovými piesňami a hrou na heligonke, ale i krásnym detvianským krojom.

Celé vystúpenie i jednotlivé piesne boli prijímané s nadšením celého obecenstva, ktoré sa rado pripájalo k spevu nielen pri vystúpení domácej mužskej skupiny ale i pri našich piesňach. V závere nášho vystúpenia  zazneli piesne „ Morava, krásna zem“ a „ To naše Slovensko“,  ktoré dojali mnohých prítomných  k slzám. Bola to krásna bodka za celým programom a prítomným seniorom sa ani veľmi nechcelo odchádzať domov. Nás naopak tešilo , že sme dobre reprezentovali naše podpoľanie i naše mesto.

Zároveň sa chceme v mene celého kolektívu poďakovať organizátorom tejto akcie a to p. Pavlovi Sabóovi a  p. Ľubošovi Saboóvi,  pani Šušnovej  a  starostovi obce Ing. Josefovi Hrouzekovi ako i sponzorovi p. Jaroslavovi  Bystrianskému.

Časť priloženej správy

Text: Mária Uhrinová